Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott 1-3, Jonsereds skola

Skapad 2018-06-18 14:13 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • få tilltro till sin egen fysiska förmåga,
 • utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

Vad ska vi göra? (CI)

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta:

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utomhusvistelser.
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

 • Du kommer att få träna dina rörelser genom olika redskapsövningar.
 • Du kommer delta i inom- och utomhuslekar samt rörelser till musik.
 • Du kommer att få instruktioner till olika övningar med redskap, lekar och samarbetsövningar.
 • Du kommer få möjlighet till att träna på att följa regler och instruktioner.

  

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Att du kan följa regler och instruktioner.
 • Att du kan samarbeta med dina kamrater i lekar och övningar.
 • Att du kan utföra rörelser med kontroll och precision.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: