Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och potenser

Skapad 2018-06-18 14:36 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 – 9 Matematik

Innehåll

Under arbetsorådet kommer du att arbeta med följande begrepp

Andel                 Del                    Det hela          Täljare             Nämnare

Bråkform            Förlänga           Förkorta          Avrundning      Decimalform

Procentform       Procentenhet    Ränta             Räntesats        Blandad form

Enklaste form    Addition            Subtraktion     Potens             Minsta gemensamma nämnare

Multiplikation     Division             Tiopotens       Bas                  Exponent

Grundpotensform

 

När du har arbetat klart med arbetsområdet ska du

  • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform,
  • utföra andelsberäkningar med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare,
  • utföra beräkningar med ränta och räntesats i verkliga situationer,
  • jämföra och reflektera över de olika andelarnas storlek,
  • strategier för att jämföra storleken hos tal i bråkform,
  • utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i bråkform,
  • uttrycka tal i potensform och grundpotensform,
  • utföra beräkningar med tal i potensform,
  • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang och
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i arbetsområdet.

Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, enskilt arbete, gruppuppgift och provtillfälle.

 

Matriser

Ma
Halmstad Matematik kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: