Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem Världsreligionerna

Skapad 2018-06-18 15:27 i Uddaredskolan Lerum
Fem veckors arbete om de fem största religionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga för många människor. I dagens samhälle finns människor med olika bakgrund, därför är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Sammanfattning syfte

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisning

Eleverna kommer att få titta närmare på likheter och skillnader mellan fem olika världsreligioner med betoning på kristendomen, judendomen och islam.

Med hjälp att läromedel, filmer och fakta från nätet kommer kunskap och förståelse om Buddism, Hinduism, Islam, Judendom och Kristendom växa fram.

Eleverna kommer genom gruppdiskussioner och grupparbeten få en fördjupad förståelse för de fem religionerna. 

 

 

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är din förmåga att:

 • delta aktivt i de diskussioner vi har
 • kunna se likheter men också skillnader

I slutet av arbetsområdet kommer dina kunskaper att bedömas utifrån ett skriftligt prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6

Matriser

Re
Lärandematris för de fem världsreligionerna

Jag
Samband och reflektion Beskriver likheter, skillnader och samband mellan religioner både som finns nu och som funnits tidigare (asatron).
Känner till en del fakta om Asatron
Känner till fakta om Asatron och kan ge exempel på spår av Asatron idag
Känner till en fakta om Asatron och hur man kan hitta spår av Asatron idag och kan fundera över varför dessa spår finns kvar
Visar att jag känner till en del fakta om vad en religion är (grunddrag)
Visar att jag känner till en del fakta om vad en religion är (grunddrag) och kan fundera över varför just dessa delar är en del av en religion
Visar att jag känner till en del fakta om vad en religion är (grunddrag) och kan fundera över varför just dessa delar är en del av en religion på ett utförligt sätt.
Kan berätta om hur t.ex. religiösa symboler, byggnader, böcker osv i några religioner hänger ihop med det man tror på i dessa religioner
Kan berätta om hur t.ex. religiösa symboler, byggnader, symboler, böcker osv i några religioner hänger ihop med det man tror på i dessa religioner på ett utförligt sätt
Kan berätta om hur t.ex. religiösa byggnader, böcker osv i några religioner hänger ihop med det man tror på i dessa religioner på ett utförligt sätt och jämföra mellan några religioner
Kan berätta om några likheter och skillnader mellan några religioner.
Kan berätta om några likheter och skillnader mellan några religioner och kan fundera över vad dessa likheter eller skillnader beror på
Kan berätta om några likheter och skillnader mellan några religioner och kan fundera över vad dessa likheter eller skillnader beror på och hur de kan påverka hur människor lever
Ord från Lgr 11
grundläggande enkla och till viss del underbyggda enkla
goda utvecklade och till viss del underbyggda förhållandevis komplexa
mycket goda välutvecklade och underbyggda komplexa
Begrepp T.ex. anhängare, heligt, församling, levnadsregler, ritualer och symbol
Använder mig av några begrepp på rätt sätt
Använder mig av flera begrepp på rätt sätt och förklarar vad några begrepp betyder.
Använder mig av flera begrepp på rätt sätt och förklarar vad några av begreppen betyder och visar på samband mellan några olika religioner.
Ord från Lgr 11
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: