Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik åk 6, läsåret 2017/2018

Skapad 2018-06-18 16:03 i Djupedalskolan Härryda
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 6 Matematik
Under läsåret 2017/18 genomförs nationella prov i matematik för alla elever i åk 6 i svensk grundskola. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och att vara ett stöd vid betygssättning.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fem delprov varav ett är muntligt och de övriga fyra är skriftliga. 

Det muntliga provet genomfördes v. 45-50 under hösten 2017 i små grupper.

Delprov B och C genomfördes 10 april 2018. 

Delprov D och E genomfördes 12 april 2018.

 

De förmågor som bedöms är följande:

 • problemlösning
 • begrepp
 • metod
 • matematiska resonemang
 • kommunikation

Nedan i matrisen visas det sammanlagda provresultatet där poängen från de fem olika delproven har räknats samman till ett provbetyg. Läs i kommentaren nedanför hur många poäng du fick totalt på provet och hur dessa poäng är fördelade på E-, C- och A-poäng.

Obs! Provbetyget är en del av underlaget för betygssättning i matematik tillsammans med övriga kunskaper som du har visat i ämnet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Nationellt prov i matematik åk 6, läsåret 2017/2018

F
Ej nått kravnivån på 37 poäng
E
Minst 37 poäng
D
Minst 58 poäng varav minst 12 poäng på lägst C-nivå
C
Minst 77 poäng varav minst 23 poäng på lägst C-nivå
B
Minst 93 poäng varav minst 7 poäng på A-nivå
A
Minst 107 poäng varav minst 12 poäng på A-nivå
Resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: