Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen, Pedagogisk planering - Estetiska lärprocesser 18/19

Skapad 2018-06-18 18:09 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Dans, drama, rytmik, rörelse och skapande.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16
Arbeta medvetet med att erbjuda barnen lustfyllda aktiviteter som utvecklar barnens motorik, koordination och kroppsuppfattning. Vi vill öka barnens förståelse för sina egna och andra barns känslor. Utveckla deras självkänsla och tillit till sin egna förmåga. Arbeta medvetet med hälsa - uppmärksamma barnen på hur bra vi mår och hur roligt vi har när vi rör oss, men även vad kroppen behöver för att vi ska må bra. Ge barnen upplevelser och erfarenhet med målarteknik, material, fantasi och skaparglädje. Vi vill låta barnen prova olika sätt att förmedla känslor, upplevelser, tankar och fantasi på ett kreativt sätt. 

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.

- Instrument
- Drama
- Takt/rytmik
- Handdockor
- Målartektik

- Skapa med återvinningsmaterial

- Skapa med lera

- Fritt skapande

 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

Instrument: Spela olika instrument

Drama: Dramatisering kring temat

Takt/rytmik: rörelselekar, hinderbana, danslekar

Handdockor: Använda i samling samt i temaarbete

Målarteknik: Måla på olika sätt (t.ex. fingerfärg, pensel, trycka med stämplar)

Skapa med återvinningsmaterial: Bygga med t.ex. pappersrullar eller mjölkkartonger till temat

Skapa med lera: Play-doh eller trolldeg

Fritt skapande: Olika pyssel samt skapande med naturmaterial

 

 

Dokumentation.

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: