Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Prima Matematik 3A, grovplanering

Skapad 2018-06-19 09:28 i Ödmarks skola Halmstad
Grundskola 3
En grovplanering för undervisningen i matematik utifrån Prima Matematik 3A

Innehåll

 

Under höstterminen kommer vi att arbeta med följande:

Kapitel 1

Målet med undervisningen är att du ska behärska:

 • Dela upp tal på olika sätt
 • Multiplikation och division med 2 och 4
 • olika sätt att visa naturliga tal
 • om matematikens historia

 

Kapitel 2

Målet med undervisningen är att du ska behärska:

 • träna huvudräkning i addition
 • addition med uppställning och växling
 • olika sätt att beskriva en matematisk händelse
 • multiplikation och division med 5 och 10
 • att mäta och jämföra volym

 

 

Kapitel 3

Målet med undervisningen är att du ska behärska:

 • att undersöka sannolikhet i slumpmässiga försök
 • statistik, tolka och presentera information i tabeller och diagram
 • multiplikation och division med 3 och 6
 • klockan, analogt och digitalt 

 

Kapitel 4

Målet med undervisningen är att du ska behärska:

 • jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • jämföra areor
 • träna huvudräkning i subtraktion
 • Subtraktion med uppställning och växling

 

Kapitel 5

Målet med undervisningen är att du ska behärska:

 • att använda skala vid förminskning och förstoring
 • matematiska likheter, algebra
 • räkna med proportionella samband
 • mer om positionssystemet och de fyra räknesätten

Matriser

Matematik åk 3

På god väg
Uppnått målet
Dela upp tal på olika sätt: Tiotal och ental, lika stora delar, i femmor, tvåor mm
Multiplikation tabell 2 och 4
Division tabell 2 och 4
Förstå begreppet naturliga tal
Huvudräkning addition upp till 20 Ex: 7+2, 9+9, 5+9, 14+4
Addition med uppställning och växling
Kunna beskriva en matematisk händelse på olika sätt. Ex: symboler (7+2=9), bild, ord och räknehändelse
Multiplikation tabell 5 och 10
Division tabell 5 och 10
Analoga klockan
Digitala klockan
Statistik. Kunna tolka och presentera information i tabeller och diagram.
Multiplikation tabell 3 och 6
Division tabell 3 och 6
Jämföra, uppskatta och mäta omkrets
Jämföra areor
Förstå begreppet rimlighet och kunna göra rimlighetsbedömningar
Överslagsräkning
Huvudräkning subtraktion Ex: 18-4, 16-7, 13-9
Använda skala vid förminskning och förstoring.
Ekvationer Ex: 32 + X =42, X = ___ 600 - Z = 450, Z = ___
Subtraktion med uppställning och växling
Räkna med proportionella samband
Använda olika strategier vid problemlösning
Tal i bråkform
Skriva datum på olika sätt
Multiplikation och division i ett utvidgat talområde Ex: 4 x 20, 2 x 150, 1000/100
Välja rätt räknesätt
Multiplikation tabell 7, 8 och 9
Division tabell 7, 8 och 9
Talmönster
Bygga och rita av tredimensionella figurer
Enheter, temperatur

På god väg
Uppnått målet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: