Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val, politiska ideologier och partier

Skapad 2018-06-19 09:38 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi tittar på hur Sverige styrs och hur vi kan vara med och påverka. Vi kastar oss in i politiken och tar ställning.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under kommande veckor ska din förståelse för demokratiska beslutsprocesser vidgas. Du ska bli medveten om olika vägar som individer och grupper kan ta för att påverka beslut. Du ska få förståelse om politiska val och partier i Sverige, samt kännedom om riksdagens och regeringens olika uppdrag. På så sätt kommer du att vara väl förberedd och kunnig när det gäller politiken i Sverige. Du kommer även att få en förståelse i politiska ideologier som har sin ursprung i olika tidsepoker.Vi diskuterar oppositionens roll i en demokrati i kontrast av diktaturer som visar och skapar en förståelse för demokratiska principer och politiska partier och dess ideologier.

Innehåll

Syfte och förmågor

I arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att reflektera kring hur det demokratiska systemet fungerar tillsammans med medborgarna, och hur man kan göra för att förändra saker i vår vardag. Du kommer att få använda dina nyvunna kunskaper om de olika partierna och delta i vårt skolval.

Undervisning och centrala begrepp

Du kommer att få fördjupa dig i hur vårt demokratiska samhälle fungerar, i kommunen, landsting/region och riksdagen. Du får lära dig vad som kännetecknar en demokrati hur den fungerar i praktiken.

Du kommer att få läsa texter, delta i diskussioner samt arbeta på egen hand med fördjupningsuppgifter för att utveckla dina kunskaper och förmågor genom kurslitteratur och olika webbsidor (t.ex. www.riksdagen.se och de olika partiernas hemsidor.)

Arbetssätt:

* Muntliga politiska diskussioner

* Kunskapstest efter avslutat arbetsområde, skriftligt och enskilt

* Arbeta självständigt och arbeta undersökande

* Muntlig redovisning av ett parti

Följande kommer att bedömas 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetes gång samt efter avslutat arbete och då i form av en samlad bedömning. Det som kommer att bedömas är:

- Dina kunskaper om det svenska politiska systemet på nationell, regional och lokal nivå.

- Dina kunskaper om EU och hur det styrs.

- Din förmåga att se samband och föra resonemang kring hur individer och samhälle påverkar och påverkas av det politiska systemet och i det sammanhanget också kunna växla mellan olika perspektiv.

- Din förmåga att resonera kring demokratiska rättigheter och skyldigheter samt för- och nackdelar med ett gemensamt beslutsfattande.

- Din förmåga att resonera och argumentera kring olika samhällsfrågor.

 

- Din förmåga att använda ämnesrelaterade begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Valet 2014

Insats krävs av skola / elev
Kunskapsnivå 1
Kunskapsnivå 2
Kunskapsnivå 3
Begreppsanvändning
Du kan använda politiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda politiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda politiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt
Kunskaper om samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver enkla samband mellan och inom samhällsstrukturerna
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan och inom samhällsstrukturerna
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver komplexa samband mellan och inom samhällsstrukturerna
Samband mellan individ och samhälle
Du kan på ett enkelt sätt resonera hur människor kan påverka samhället och dess utveckling och se samband mellan faktorerna som kan påverka förändringen.
Du kan på ett förhållandevis välutvecklat sätt resonera hur människor kan påverka samhället och utvecklingen och se förhållandevis komplexa samband mellan faktorerna som kan påverka förändringen.
Du kan på ett välutvecklat sätt resonera hur människor kan påverka samhället och utvecklingen och se komplexa samband mellan faktorerna som kan påverka förändringen.
Ämneskunskaper om demokratiska rättigheter
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du resonerar på ett enkelt sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du resonerar på ett relativt välutvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Kunskaper om politiska partier
Du har grundläggande kunskaper om de olika partierna som finns i Sveriges riksdag. Du resonerar på ett enkelt sätt vad de olika partierna står för.
Du har goda kunskaper om de olika partierna som finns i Sveriges riksdag. Du resonerar på ett relativt väl utvecklat sätt vad de olika partierna står för. Du kan göra en viss jämförelse mellan dem.
Du har mycket goda kunskaper om de olika partierna som finns i Sveriges riksdag. Du resonerar på ett mycket välutvecklat sätt vad de olika partierna står för och du kan jämföra dem i olika sakfrågor.
Kunskaper om valet och dess rutiner
Du har grundläggande kunskaper om valets rutiner och vilka som får rösta i de tre olika valen.
Du har goda kunskaper om valets rutiner och en välutvecklad förståelse kring vilka som har rätt att rösta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: