Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2 med Diamantjakten

Skapad 2018-06-19 09:42 i Aspen Montessori Grundskolor
Vi kommer bland annat att läsa och arbeta med läromedlet ABC-klubben. Boken till år 2 är "Diamantjakten".
Grundskola 2 Svenska
Äntligen ska vi få lära känna Asta, Bea och Cesar som har en klubb de kallar för ABC-klubben. Under årskurs 2 kommer vi att få följa med i deras vardag och på deras äventyr. Vad tror du att boken Diamantjakten handlar om?

Innehåll

Undervisning

Du kommer ges förutsättningar att utveckla din förmåga att: 

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer,

- och söka information från olika källor och värdera dessa.

 

För att utveckla dessa förmågor kommer du bland annat att få:

* läsa boken "Diamantjakten" - ett nytt kapitel varje vecka,

* högläsa för lärare,

* läsa och samtala i grupp,

* lyssna på högläsning,

* arbeta med olika lässtrategier,

* arbeta med läsförståelse, skrivning och grammatik i arbetsboken, läxboken och läsloggen,

* skriva olika typer av texter, t ex brev, instruerande texter, berättelser och faktatexter,

arbeta med digitala verktyg och pedagogiska appar,

* skapa egna digitala böcker med ljud, bild och text.

Vad ska jag kunna i slutet av årskurs 2?

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

Läsa
- läsa längre texter och ord,
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand,
- rätta dig själv vid läsning,
- läsa enkla meningar med flyt,
- samtala, återberätta och ställa frågor om det du har läst,
- börja använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser,
- läsa mellan raderna,
- uppfatta den "röda tråden" i en berättelse,
- koppla det lästa till egna erfarenheter.

Skriva
- få fram budskap med hjälp av skriven text,
- skriva texter med enkel handling för hand eller på datorn,
- skriva texter läsligt för hand,
- göra mellanrum mellan orden,
- skriva med stor bokstav och punkt och ibland använda andra skiljetecken, 
- stava vanligt förekommande ord med viss säkerhet,
- använda stödstrukturer, t ex tankekartor och hinderschema som planering för ditt skrivande,
- använda datorn för att förbättra dina texter.

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra,
- återberätta så att andra förstår,
- sammanfatta,
- förklara och beskriva så att andra förstår,
- ta enkla muntliga instruktioner,
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.
 


Detta visar du genom att:

- läsa för lärare

- göra läs- och skrivuppgifter

- bearbeta och vid behov förbättra dina textuppgifter

- ge kamrater respons på deras texter 

- delta aktivt i diskussioner och på lektioner

- lyssna på andra

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: