👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa: åk 4-6 ht 2018/ vt 2019

Skapad 2018-06-19 11:39 i Munkedalsskolan Munkedal
Planering för hösttermin 2015 och vårtermin 2016.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa

Innehåll

Vi kommer att arbeta inom följande områden:


Hösten 2018

 • Friidrott utomhus. Höjdhopp, längdhopp, kast med lite boll, stafett, 1000m, 60m och kulstötning (avslutas med friidrottsdag på Kungsmarksskolan).
 • Nätspel (Tennis, badminton, Volleyboll)
 • Skridskor (Vänja sig med isen, öva olika bromstekniker samt säkerhet på is).
 • Bollsport (exempel basket, fotboll & innebandy).
 • Lekar och dess regler.

Våren 2019

 • Hälsa & livsstil (styrka & kondition) Samtala om hälsa & livsstil. Vad ska man äta för att må bra? Vad behöver man för att må bra? vänner, trygghet etc.
 • Lekar.
 • Gymnastik/hinderbanor
 • Dans (Till exempel: Afrodance, Jenka, Troika, bugg, justdance).
 • Friluftsliv. Allemansrätten, olika utomhus aktiviteter.
 • Simning (Öva simning 200 meter samt 50 meter på rygg) Åk 5
 • Säkerhet och livräddning. Badvett, solvett, båtvett.
 • Orientering (avslutas med orienteringsdag på Bruksskolan i Maj månad).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Ämnesmatris Idrott & hälsa 4-6

Ämnesmatris Idrott & hälsa 4-6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelser i lekar, spel och idrotter
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Rörelse till musik
Du kan röra sig och dansa så att det passar ganska bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra sig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Simning
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Diskussioner kring hälsa och fysisk förmåga
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Utomhusaktiviteter
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och allemansrätten
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och allemansrätten
Orientering
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Skador
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Livräddning
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.