Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sfärer åk 2

Skapad 2018-06-19 11:48 i Mjälgaskolan Borlänge
Vi lär oss om jordens sfärer.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer presentera fyra sfärer som är förutsättning för liv på jorden och samtala om hur livet påverkas om en sfär förstörs.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen ska ge eleverna kunskap om vår jord och dess uppbyggnad. De ska få kännedom om fyra sfärer som är förutsättning för liv på jorden och förstå hur livet påverkas om en sfär förstörs. 

Bedömning

Elevernas arbete under lektionstid samt genom samtal med eleverna

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från helheten för att sedan gå vidare till delarna. Vi kommer använda oss av olika media så som film och PowerPoints. Arbeta praktiskt och teoretiskt för att få kunskap om varje sfär.

Konkretisering av mål

 • Du ska känna till namnen på de fyra sfärerna.
 • Du ska veta vad orden: Atmos, hydro, biosfär och litosfär betyder.
 • Du ska kunna klargöra för hur vi påverkar atmosfären.

Dokumentation

 • Du målar en bild som representerar varje sfär.
 • Du ska skriva en beskrivande text till varje sfär.
 • Du kommer att tillverka ett material som beskriver jordens sfärer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: