Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dagboken, ett romanprojekt.

Skapad 2018-06-19 12:28 i Nygårdskolan Borlänge
Vi har tidigare arbetat med Josef Sahlins romanprojekt " Monstret" vilket ni tyckte mycket om. Då många har önskat att få arbeta på ett liknande sätt tänkte vi nu starta upp romanprojektet "Dagboken", även detta hämtat från Josef Sahlin. Under de veckor som ligger framför oss fram till jullovet kommer ni att få skriva en dagboksroman.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi jobbar medromanprojektet "Dagboken", hämtat från Josef Sahlin. Vi jobbar i perioden v 45-12 och kommer under projektet att skriva olika typer av texter om kommer att ingå i er Dagbok. Vi kommer att träna på stavningsregler och hur man förbättrar sin text.

Innehåll

Dagboken

Syfte och centralt innehåll.

I detta projekt kommer vi att bedöma din förmåga att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

- söka information från olika källor och värdera dess

Uppgifter

 • uppdrag 8-11 dagboken

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Dagboken, ett romanprojekt.

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Skriva olika slags texter, sakprosa
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerade struktur samt viss språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerade struktur samt förhållandevis god språklig variation
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerade struktur samt god språklig variation
Aspekt 2
Skriva berättande texter
Dina berättande texter innehåller enkla gestaltade beskrivningar och enkel handling
Dina berättande texter innehåller utvecklade gestaltade beskrivningar och utvecklad handling
Dina berättande texter innehåller välutvecklade gestaltade beskrivningar och välutvecklad handling
Aspekt 3
Stavningsregler, skiljetecken och språkriktighet
Du använder dig utav grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder dig utav grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder dig utav grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Aspekt 4
Informationssökning
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Aspekt 5
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett huvudsak fungerande sätt. Du förstärker och levandegör dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Du förstärker och levandegör dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du förstärker och levandegör dina texters budskap.
Aspekt 6
Bearbeta texter utifrån respons
Du kan göra enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan göra utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan göra välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: