Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundstema åk 2 HT 2018

Skapad 2018-06-19 12:57 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Du ska få repetera och lära dig mer om våra STARK-regler och regler i samhället genom t.ex. rollspel, diskussioner, filmer samt att göra en serie.

Innehåll

Du kommer att få ta del av bl.a. filmer och rollspel kring olika situationer som är kopplade till våra STARK-regler och samhällsfrågor och delta i diskussioner kring dess innehåll. Du kommer även få skapa en serie med en röd tråd kopplat till värdegrund.

 

 

Detta bedömer vi:

Du ska kunna ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
- i våra samtal om STARK-regler
- i våra samtal om regler i samhället.

Du ska kunna ge exempel på varför vi behöver våra STARK-regler i skolan och varför vi har regler i samhället.

När du berättar om vardagliga händelser gällande normer och regler ska innehållet vara tydligt.

Texten i din serie ska ha tydlig inledning, handling och avslutning.

Bilderna i din serie ska kommunicera ditt budskap kopplat till värdegrund.

Du ska presentera din serie i en liten grupp.

 

 

 


 


Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: