Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Att läsa och skriva" åk 2 lå 18/19

Skapad 2018-06-19 13:28 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska
Vi ska alla bli ännu bättre på att läsa och skriva och det ska vara KUL.

Innehåll

Till dig som elev:

Vi arbetar tillsammans i klassen för att du ska utveckla din läsning och ditt skrivande.

 • Du kommer att få höra på högläsning.
 • Du kommer att läsa själv.
 • Du kommer att ingå i en läsgrupp.
 • Du kommer att få olika sorters skrivuppgifter.

 

Arbetsområdet

Vi arbetar varje dag med att läsa och skriva.
Hur gör jag för att bli en säkrare läsare?
Vad kan jag lära mig av hur andra skriver?


Mål

Du ska kunna;
 • läsa ett stycke ur en bok med flyt
 • återberätta en text
 • besvara frågor på en text
 • använda olika strategier för att förstå en text ( leta ledtrådar, dra slutsatser, göra förutsägelser före, under och efter läsningen)
 • skriva så att texten är läslig för dig och andra
 • använda små och stora bokstäver
 • skriva med mellanrum mellan orden
 • stava vanliga ord
 • använda stor bokstav och punkt när du skriver
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och avslut
 • göra bilder som hänger ihop med dina texter 
 • ge respons på andras texter
 • bearbeta dina texter efter kamratrespons

Arbetssätt

Du kommer att få  läsa din lådbok på egen hand. Dessutom kommer du att ingå i en läsgrupp som träffas en gång i veckan. I denna grupp både läser och skriver vi.

I det dagliga arbetet kommer du att få skriva texter av olika slag.Redovisningsform

Du läser högt för en vuxen och några kamrater varje vecka.
Du och dina kamrater läser varandras texter i mindre grupper.
Du skriver korta berättelser och andra typer av texter.
Du skriver dikter.
Du gör illustrationer.Bedömning

Vi bedömer;

Hur långt du har kommit i din läsutveckling. Läser du med flyt? Förstår du innehållet?
Hur du skriver korta berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.
Hur du använder stor bokstav och punkt i dina texter.
Hur bra dina illustrationer hänger ihop med dina texter.Reflektion

Vilka böcker tycker du om att läsa?
Vilka böcker tycker du om att lyssna till?
Vad tycker du om att skriva i skolan?
Hur vet du att du har blivit bättre på att skriva en text?
Hur märker du att du har blivit bättre på att läsa?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
"Att läsa och skriva" åk 2 lå 18/19

Lässtrategier

Du läser ett stycke ur en bok.
Du ljudar fortfarande ibland.
Du läser en känd text med flyt.
Du läser en okänd text med flyt.

Läsförståelse

Du förstår en text.
Du återberättar en text.
Du besvarar frågor på en text.
Du använder olika strategier för att förstå en text.

Skriva texter

Du skriver så att texten är läslig för dig och andra
Du använder små och stora bokstäver när du skriver. Du skriver med mellanrum mellan orden.
Du stavar några vanliga vanliga ord.
Du använder stor bokstav och punkt när du skriver.
Berättande text
Du gör bilder som hänger ihop med dina texter.
Du skriver texter med röd tråd.
Du skriver berättelser med tydlig inledning, handling och avslutning.

Ge omdömen, bearbeta och förtydliga

Ge och ta respons
Du ger respons på andras texter.
Du bearbetar dina texter efter kamratrespons.
Du förtydligar dina texter efter kamratrespons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: