Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sociologi, Baskunskaper

Skapad 2018-06-19 14:04 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Sociologi
Välkommen till kursen i sociologi! Sociologin som ämne lägger stor vikt på att försöka förklara och förstå människors handlingar och sociala identiteter; grupprelationer och processer. Sociologi är en vetenskap som studerar människor, deras samverkan, och varför individer och samhällen gör saker som de gör. Sociologiska analyser på samhället ger ofta nya viktiga insikter och perspektiv på sådant vi innan tagit för givet. Genus, makt, klass och etnicitet är centrala begrepp. Nu sätter vi igång! Planering finns här nedanför och i OneNote.

Innehåll

DELKURS: BASKUNSKAPER

 

Vecka:

Innehåll:

Lärobok:

34

Introduktion av ämne + kurs

 

35

Vad sociologi är, det sociologiska tänkandet, sociologins nytta

Kap. 1

36

Socialisation, identitet och agenter

Sociologisk kartläggning

Kap. 2

37

Sociologisk kartläggning

Kap. 2

38

Mikro- och makrosociologi

Könssocialisation

Kap. 1

39

Begreppet klass, Bourdieus kapital

 

Kap. 5

40

Intersektionalitet

Olika teoretikers syn på klass

Kap. 5

41

Repetition

Instuderingsfrågor

 

42-43

Prov på ”Sociologins grunder”

 

Kap.1, 2, 5

 

Uppgifter

 • Inlämning av instuderingsfrågor

 • Inlämning av instuderingsfrågor

 • Prov Sociologi Baskunskaper

 • Prov Sociologi Baskunskaper

 • Begreppet klass

 • Begreppet klass

 • Begreppet klass

 • Prov - Sociologins grunder

 • Inlämningsuppgift - frågor till kap. 7

 • Sociologisk kartläggning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation.
  Soi  -
 • Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
  Soi  -
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E

Matriser

Soi
Inlämningsuppgift: Sociologisk kartläggning

+
++
+++
Uppgiften syftar till att ge ökad kunskap kring socialisation och förståelse för hur en individ formas till en social varelse samt utvecklar en identitet.
Enkla reflektioner över socialisationsprocessen och dess olika stadier. Sociologiska begrepp används på ett begränsat sätt.
Bra, tydliga och välgrundade reflektioner över socialisationsprocessen och dess olika stadier. Sociologiska begrepp används med viss säkerhet.
Mycket bra, välgrundade och nyanserade reflektioner över socialisationsprocessen och dess olika stadier. Sociologiska begrepp används med säkerhet.

Soi
Prov: Sociologins baskunskaper

Komplettera
E
C
A
Sociologins baskunskaper
Provet syftar till att visa att du tillägnat dig grundläggande kunskaper inom ramen för ämnet sociologi.
Du visar tyvärr inte tillräckliga kunskaper. Lär dig fler grundläggande sociologiska begrepp och sociologiska teorier. Muntlig eller skriftlig komplettering behövs.
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: