Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext, bondgårdssjur, finska

Skapad 2018-06-20 10:05 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Du kommer att skriva en faktatext om bondgårdsdjur. Arbetet presenteras med text och bilder i powerpoint.

Innehåll

 

Syfte:

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva nationella minoritetsspråket. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att möta och utveckla kunskaper om texter på språket i olika genrer. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga, språklig säkerhet i tal och skrift samt tilltro till sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar sig och samspelar med andra i tal och skrift, liksom en medvetenhet om hur språkbruket varierar beroende på situation och sociala sammanhang.

 

I det här arbetsområdet i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • formulera sig och kommunicera i skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • förstå och tolka innehållet i faktatexter

 

 

 

Centralt innehåll:

 

I årskurs 1–3, inom ramen för finska som förstaspråk

 

Läsa och skriva

 

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

  • Strategier för skrivande av texter om ämnen som är välbekanta för eleven.

  • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

 

 

 

Texter

 

  • Faktatexter för barn.

 

 

 

Språkbruk

 

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ml
Faktatext, Bondgårdsdjur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Jag kan förstå enkla ord och meningar som någon läser för mig
Jag kan läsa och förstå en enkel faktatext innehållande korta, enkla meningar.
Jag kan läsa och förstå en längre sammanhängande faktatext.
Skriva
Faktatext
  • Ml
  • Ml  1-3
Jag kan söka information från en anvisad källa tillsammans med en vuxen och skriva av informationen. Enstaka ord.
Jag kan söka information av en anvisad källa och skriva en enkel faktatext med den informationen. Enkla korta meningar.
Jag kan söka och välja ut information från flera källor. Jag kan skriva en enkel faktatext med egna ord och använda mig av ämnesspecifika ord. Sammanhängde text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: