Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk spanska/tyska/franska

Skapad 2018-06-20 10:15 i Östra skolan Hudiksvall
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Varför ska man välja ett till språk? - Utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser - Språk är en viktig kunskap med hög konkurrenskraft - Bra inför gymnasievalet - Bra inför val till högskola/universitet - Grundskolor ska erbjuda minst två av följande språk; tyska, spanska eller franska - Mål från Europarådet och EU - Det är kul med språk! Europarådet och EU har som mål att vi förutom vårt modersmål ska kunna minst två språk till.

Innehåll

Innehåll

Arbetsområde

Pedagogisk planering: gäller höst- och vårtermin

Målet med undervisningen är att:

 • jag utvecklar min förmåga att använda språket för att kommunicera i tal och skrift
 • jag utvecklar min förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter
 • jag utvecklar min förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper
 • jag utvecklar min förmåga att reflektera över levnadssätt och kulturer i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter
 • jag utvecklar min förmåga att reflektera över och ta ansvar för min egen språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar min egen inlärning

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • lyssna på talad spanska/ tyska/ franska
 • skriva egna texter av olika slag( t ex brev, berättelser, beskrivningar....)
 • tala spanska/ tyska/ franska så mycket som möjligt under lektionerna
 • läsa olika slags texter
 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter av olika slag
 • träna på hur språket är uppbyggt( t ex ordföljd, grammatiska regler...etc)

Så här kommer vi att jobba:

Under läsåret kommer du att arbeta medföljande områden:

 • ordkunskap
 • grammatik
 • realia
 • vi bygger vidare på de kunskaper och färdigheter vi har lärt och övat under föregående år

Detta kommer att bedömas:

 • din förmåga att delta i enkla samtal om vardagliga ämnen
 • din förmåga att läsa och förstå enkla texter
 • din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något
 • din förmåga att förstå spanska/ tyska/ franska i tydligt tal
 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt - - under varje lektion är viktigt. Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov av olika slag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: