Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A Kapitel 1

Skapad 2018-06-20 12:32 i Frötuna skola Norrtälje
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A.
Grundskola 3 Matematik
Kapitel 1 i Favoritmatematik 3A.

Innehåll

Uppgifter

 • Provresultat matematik kapitel 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit matematik 3A kapitel 1

Kapitel 1

Tiotalsövergång. Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Talen 0-100, taluppfattning. Addition med uppställning och växling. Subtraktion med uppställning och växling. Räkna med tre termer (räkna i flera steg).
Når ej nivån
Når nivån
Når nivån väl
Tiotalsövergång i talområdet 0-20
Jag kan med stöd addera/subtrahera först till tiotalet och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till tiotalet och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till tiotalet och sedan addera/subtrahera resten. Jag kan även förklara för andra.
Addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100
Jag kan med stöd addera/subtrahera först till närmsta tiotal och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till närmsta tiotal och sedan addera/subtrahera resten.
Jag kan på egen hand addera/subtrahera först till närmsta tiotal och sedan addera/subtrahera resten. Jag kan även förklara för andra.
Talen 0-1000, taluppfattning
Jag kan med stöd visa hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental. Jag kan talenheternas förkortningar H T E. Jag kan jämföra talen 0-1000 på tallinjen.
Jag kan på egen hand visa hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental. Jag kan talenheternas förkortningar H T E. Jag kan jämföra talen 0-1000 på tallinjen.
Jag kan på egen hand visa hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental. Jag kan talenheternas förkortningar H T E. Jag kan jämföra talen 0-1000 på tallinjen. Jag kan även förklara för andra.
Addition med uppställning och växling
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning och minnessiffra. Jag kan med stöd addera ihop många termer på samma gång. Jag kan med stöd räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna addition med uppställning och minnessiffra. Jag kan addera ihop många termer på samma gång. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna addition med uppställning och minnessiffra. Jag kan addera ihop många termer på samma gång. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning. Jag kan även förklara för andra.
Subtraktion med uppställning och växling
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra. Jag kan med stöd räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra. Jag kan räkna problemlösningsuppgifter med uppställning. Jag kan även förklara för andra.
Att växla över noll
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra där den tresiffriga termen har en eller två nollor.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra där den tresiffriga termen har en eller två nollor.
Jag kan på egen hand räkna subtraktion med uppställning och minnessiffra där den tresiffriga termen har en eller två nollor. Jag kan även förklara för andra.
Räkna med tre termer (räkna i flera steg)
Jag kan med stöd räkna addition och subtraktion med tre termer och i flera steg.
Jag kan på egen hand räkna addition och subtraktion med tre termer och i flera steg.
Jag kan på egen hand räkna addition och subtraktion med tre termer och i flera steg. Jag kan även förklara för andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: