Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål ryska/ Olika djur (savanna, öken, tundra)

Skapad 2018-06-20 13:04 i Hagagymnasiet Borlänge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Du kommer att skapa en "Lapbok" om olika geografiska område, djur och begrepp. Du ska även skriva en faktatext om ett djur. Arbetet presenteras med färdig "Lapbok" med text och bilder och en text om ett djur.

Innehåll

 

Pedagogisk planering, modersmål, årskurs 4-6

 

I arbetsområdet kommer vi att arbeta med  faktatexter och skapa egna. 

        

Material kan man se i bifogade filer.  ( Росинка. Токио )

 

 

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.  Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

 

 

I detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

• läsa och analysera faktatexter för olika syften

 

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Sakprosatexter

Faktatexternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

 

Språkbruk

Ord och begrepp inom arbetsområdet.

 

Uppgifter

  • Leopard Gepard Text

  • Öken Text

  • Norrsken Text

Matriser

Ml
Olika djur (savanna, öken, tundra), ryska

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Skriva
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Språkbruk
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: