Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4

Skapad 2018-06-20 13:53 i Sternöskolan Karlshamn
LPP för bild åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Bild
Under läsåret kommer du att prova på att teckna med blyerts och kol samt skapa bilder med oljepastell och vattenfärger. Både form och färg kommer att ligga i fokus. Du kommer att använda olika redskap för bildframställning.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i bild ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Prova på att teckna med blyerts, och kol samt skapa bilder med oljepastell och vattenfärger. Både form och färg kommer att ligga i fokus. 

Du kommer att använda olika redskap för bildframställning.

Centralt innehåll

Undervisningen kommer att behandla följande ur det centrala innehållet:

Innehåll och arbetssätt

Undervisning i grunderna för tecknande med blyertspennor av olika hårdhet. Bilder med djur och träd i blyerts skapas.

Undervisning i grunderna för oljemålning med fokus på oljepastellkritor samt bilder med vattenfärger.

Du kommer att bedömas på arbetet under lektioner samt de alster som lämnas in.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Arbetsmatris i bild 4-6

Underkänd nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Avancerad nivå
Initiativförmåga, ansvar och självständighet
Visar inget eget initiativ.
Visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Förstå och arbeta efter instruktioner.
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Idéer, möjligheter och problemlösning.
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.
Har ibland egna idéer och löser med viss hjälp enklare praktiska problem.
Utgår oftast från egna idéer och ser flera möjligheter i praktiska problem.
Utgår alltid från egna idéer och väljer passande lösningar på praktiska problem.
Materiel, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande materiel, teknik och metod.
Kan ibland använda passande materiel, teknik och metod.
Kan oftast använda passande materiel, teknik och metod
Kan alltid använda passande materiel, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet
Kan ibland anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan oftast anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet.
Kan alltid anpassa färg, skapa form, se komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: