Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Årskurs 4

Skapad 2018-06-20 14:50 i Brännkärrsskolan Knivsta
Grundskola 4 Biologi
Du ska få inblick i systematiken, hur växterna och djur organiseras och delas in.Vi kommer arbeta med växter och djurens liv. Hur dessa samverkar med varandra och vad de har för betydelse för naturen.

Innehåll

Biologi

Mål och innehåll

Ur det centrala innehållet åk 4-6 samt kunskapskraven i Lgr11.

Målet i biologi i åk 4 är att du ska: 

 • känna till några svampar, insekter, djur och växters liv och hur dessa samverkar med varandra, vad de har för betydelse för naturen
 • kunna några namn på vanligt förekommande arter av svampar, växter, djur och insekter i närmiljön
 • känna till vilket ansvar vi har när vi nyttjar naturen som resurs för avkoppling och upplevelser, allemansrätten.
 • kunna vad vi menar med hållbar utveckling
 • känna till att det finns nationalparker och naturreservat och att det finns regler för dessa platser.
 • kunna dokumentera dina undersökningar av svampar, växter och djur med bilder och text.
 • kunna utföra enkla fältstudier i skogen.
 • få öva på att identifiera, sortera och gruppera djur, svamp och växter.
 • känna till vad gammal forskning har betytt för vår tid.
 • kunna förklara vad begreppen ekosystem, livscykel och näringskedja betyder.

 

Metod och arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter och söka information på internet
 • titta på fakta filmer 
 • sortera och gruppera växter och djur i olika undersökningar
 • genomföra egna experiment
 • skriva enkla hypoteser och dokumentera undersökningar
 • göra enkla fältstudier
 • redovisa för varandra på olika sätt med hjälp av digitala verktyg.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge några namn på vanligt förekommande arter av växter och djur.
 • identifiera, sortera och gruppera några djur och växter. 
 • förklara begreppen livscykel och näringskedja samt pollinering och fotosyntes.
 • visa grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • genomföra enkla fältstudier utifrån givna planeringar.
 • göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild
 • presentera dina undersökningar av växter och djur med bilder, text och digitala verktyg. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: