Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg 2018/19

Skapad 2018-06-21 08:20 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk planering för vårt Grön Flagg arbete Fröhusets förskola - Svedala

Innehåll

Temat är LIVSSTIL OCH HÄLSA.

ÅTERHÄMTNING

Alla avdelningar på förskolan kommer att dagligen arbeta med återhämtning och vila. Detta kommer göras genom olika sorters avslappning så som mindfulness, massage och barnyoga... De yngre barnen kommer att lägga fokus på barnyoga utifrån deras förutsättningar. De äldre barnen arbetar med avslappning i form av egen ''vila'' och massage. Barnen vilar först en stund och kan sedan bli aktiva genom att massera varandra. Vi kommer även att introducera yoga hos de äldre barnen, så de lär sig olika rörelser. Tanken är att barnen ska kunna ha yoga själva under dagen om de känner att de behöver varva ner. Vi tänker använda oss av lugn avslappnande musik när vi vilar med mindfulness. Även vid måltiderna är lugn musik en fördel för matro. Vi vill använda oss av meditationssagor också. Vi har en sinnes trädgård där barnen kan gå och känna, titta, lukta, smaka och höra på olika plantor. Vi kommer att uppmuntra barnen till att gå dit för att hitta lugn och även ha fruktstund, sagoläsning och avslappning i denna hörnan av gården.

 

UTEVISTELSE OCH RÖRELSE

Alla avdelningar har utevistelse minst en gång dagligen. Vi tänker arbeta med rörelse i olika former såsom dans med musik, gymnastik och organiserade lekar. På gården finns även gungor, cyklar, en scen att uppträda på, klätterställning och klätterträd, rutschkana, bygghörna, och fin natur att springa i.

Vi vill fortsätta att fixa till vår gård (måla om staketet runtom gungorna, asfaltering, plantering osv.) eftersom vi tror på att en fin miljö ger ett harmoniskt lugn inombords och inspirerar till rörelse. Vi tar hand om vår sinnes trädgård, planterar blommor, vattnar tillsammans för att barnen ska få förståelse om naturens kretslopp, få lite kunnande om växter, osv.

Barnen bli delaktiga genom att vara med på Grön Flaggrådet och kan påverka hur vi ska arbeta framöver. Vi tänker fira Grön Flaggdagen och ha vår egen Grön Flaggvecka där barnen får bland annat springa ett lopp. 

Vi använder oss av våra lådcyklar för att lämna förskolans gård att upptäcka vår närmiljö, vi går iväg och promenerar bort till olika lekplatser eller besöka biblioteket. Vi vill att barnen lär sig respektera miljön och uppmärksammar skräpplockardagen och tar alltid med oss påsar för att plocka skräp på våra olika utflykter. 

 

MÅLTIDSPEDAGOGIK

Vi ser på måltiderna som en form av undervisning där vi tillsammans med barnen utforskar nya smaker och där vi lär oss känna betydelsen av att äta sunt. Sapere metoden är ett sätt att upptäcka maten med alla sina sinnen. Vi kommer att prata med barnen om matsvinn i miljö syfte. Barnen bli delaktiga genom att få vara med i köket och laga mat med vår kock. Smågrupper träffas med kocken för att testa nya smaker.

Vi planterar ätbara växter i vår sinnes trädgård. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: