Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 4 årskurs 5

Skapad 2018-06-21 09:14 i Furulunds skola Partille
Mål för Prima Formula 5 kapitel 4.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer genom att arbeta med Prima Formula 5, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 4 i Prima Formula 5.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 4 årskurs 5

På väg
Kan
Se möjliga utfall och beräkna sannolikheter
Se samband bråk-decimaltal-procent-sannolikhet
Addera enkla bråk och sannolikheter
Använda strategier vid problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: