Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - tala åk 4

Skapad 2018-06-21 09:29 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tom mall för att skapa planeringar för år 4-6.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Prata kan ju de flesta, men kan du tala? Att hålla ett tal eller ett föredrag kräver förstås mycket träning och mycket förberedelse. Talekonsten retorik har utvecklats under mer än tvåtusen år. Redan i antikens Grekland lärde man ut retorik i skolorna. Inom temat muntlig kommunikation får ni öva er på att bli goda talare som fångar publikens intresse med hjälp av ord, röst, kroppsspråk och lämplig rekvisita. Ni kommer också att få öva i er att lyssna på den som talar. En god talare är en god lyssnare.

Innehåll

Syfte och mål

Syftet är att eleverna ska få tilltro till sin egen språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften och mottagare.

 

Efter läsåret ska du kunna:

• samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.

* förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

• ge exempel på nationella minoritetsspråk och föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan.

Arbetsgång

• Se och lyssna på talare och identifiera vad det är som gör en god talare.

• Förbereda ett muntligt framförande, efter gemensamma genomgångar. Anpassa språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

 

 

Matriser

Sv
Mall PP för år 4-6 Lerbäckskolan 17/18

Förmågor som tränas
Kunskapskrav
* gemensamma genomgångar och gruppövningar i retorik * enskild uppgift att förbereda och genomföra en muntlig redovisning * gruppdiskussioner
- kunna förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare. - kunna samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: