Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS - Geometri 3A

Skapad 2018-06-21 09:37 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
parallell, triangel, fyrhörning
Grundskola F – 3 Matematik
Vi fortsätter att gå djupare in i geometrin. Du ska bli säkrare på att kunna beskriva former och deras egenskaper.

Innehåll

Arbetsområde:

Du ska efter det här arbetsområdet vara säkrare på hur du kan beskriva fyrhörningar och trianglar.

Mål för eleven:

Du ska kunna uppskatta vinkars storlek (spetsig, rät, trubbig).

Du ska kunna beskriv och jämföra fyrhörningar.

Du ska veta vad parallell är för något.

Du ska kunna namnge och känna igen olika trianglar.

Arbetssätt:

Vi arbetar i par, i helklass eller enskilt.

Redovisningsform:

Efter arbetsområdet gör vi diagnosen i boken.

Bedömning:

Kan du jämföra två olika geometriska former genom att använda rätt begrepp?

Så som parallell, rätvinklig, sida, hörn.

Reflektion:

Jag vet vad som kännetecknar en kvadrat?

Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan kvadrat och rektangel?

Jag vet vad som kännetecknar en rätvinklig triangel?

Jag kan beskriva skillnader och likheter mellan olika trianglar?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kopia av DS - Geometri 3A

På väg att nå målet.
Uppnått målet.
Jag kan uppskatta vinkars storlek (spetsig, rät, trubbig).
Jag kan beskriv och jämföra fyrhörningar.
Jag förstår vad parallell är för något.
Jag kan namnge och känna igen olika trianglar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: