Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor :thailändska

Skapad 2018-06-21 10:37 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Modersmål
I arbetsområdet kommer eleverna att • lära sig hur man skriver en egen saga. • jobba med bilder. • Titta på film.

Innehåll

 

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna

 

  • utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

  • utvecklar sitt  skriftspråk.

  • ska stimulera elevernas intresse för att skriva på modersmålet.

  • att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter.

 

 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

  • formulera sig och kommunicera i skrift.

  •  använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

          Läsa och skriva

                 att skriva olika typer av texter.

          Berättande texter och sakprosatexter

                 Berättande texter  för barn av sagor

          Språkbruk

                  Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

 

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6

 

E

C

A

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: