Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål ryska/ Faktatext

Skapad 2018-06-21 10:49 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du kommer att skriva en faktatext. Arbetet presenteras med text och bilder i PowerPoint.

Innehåll

 

Pedagogisk planering, modersmål, årskurs 7-9

 

I arbetsområdet kommer vi att arbeta med  faktatexter och skapa egna för att presentera dem i PowerPoint.

 

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.  Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter.

 

 

I detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

• läsa och analysera faktatexter för olika syften

 

 

Centralt innehåll

 


Läsa och skriva


• Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap.


• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.


• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.


• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Sakprosatexter


• Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.


• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga komponenter.

 


Språkbruk


• Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.


• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser

Ml
Modersmål ryska, fakta text

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Språkbruk
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
. Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: