Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2018-06-21 12:18 i Högadalsskolan Härryda
Vad är ett samhälle? Vi samtalar och diskuterar i grupp och helklass kring olika delar av vad som utgör ett helt samhälle.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vad är ett samhälle? Vad behövs i ett samhälle? Vad ska pengarna räcka till? Det är några frågor som vi kommer arbeta med i detta tema - "Vårt samhälle"

Innehåll

Vad vi ska lära oss och varför just detta?

Vi lever alla i samhället tillsammans med andra människor, vi ska lära oss om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Vi ska träna oss i att förstå information och kunna prata om den tillsammans med andra.
Vi ska också lära oss om normer och regler som finns i ett samhälle och om hur man tar beslut genom demokratisk process, t.ex röstning. Vi kommer också att samtala om pengars värde.

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska arbeta med ett material som heter Vårt samhälle. Vi kommer arbeta i grupper där vi tränar på att ta del av information, diskutera och framföra egna synpunkter. Vi kommer att genomföra flera val enligt den demokratiska principen. 

 

Elevinflytande

  * Du får påverka vad vi ska lära oss mer om i smahället

  * Du ingår i en grupp där du är med och påverkar vad som ska finnas i det påhittade samhället.

  * Du är med och utformar ett samhälle som är en uppgift i vårt material.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Du ska kunna förstå enkel information och prata om den tillsammans med andra.
 • Du ska känna till något om vad ett samhälle är och hur det fungerar.
 • Du ska känna till några viktiga samhällsfunktioner som behövs i ett samhälle.
 • Du ska kunna samarbeta med och fatta beslut tillsammans med andra.
 • Du ska kunna berätta om vad du lärt dig genom att skriva och rita.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du diskuterar med andra, du löser olika problem tillsammans med andra och är muntligt aktiv.
 • Du får berätta om det du lärt dig genom att skriva och rita.
 • Du får göra en utvärdering av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Vårt samhälle år 2

Rubrik 1

Vårt samhälle - demokrati, skatter och samhällets uppbyggnad
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällets uppbyggnad
Kan enkelt berätta hur ett samhälle är uppbyggt
Kan berätta hur ett samhälle är uppbyggt och ge tydliga exempel
Kan tydligt berätta och jämföra hur samhällen är uppbyggda och ge exempel
Demokrati
Kan enkelt förklara hur demokrati fungerar
Kan förklara hur demokrati fungerar och ger flera exempel på detta.
Kan förklara en demokratiskprocess och göra jämförelser med andra beslutssätt.
Samhällets delar
Kan på ett enkelt sätt göra jämförelser mellan vad som är viktigt och mindre viktigt i ett samhälle
Kan göra jämförelser mellan olika funktioner i samhället och se vilka som är viktiga och mindre viktiga. Använder argument som passar in i diskussionerna
Gör jämförelser mellan olika funktioner i samhället och kommer med välgrundade argument. Kan se att det finns olika intressen i ett samhälle och förstå deras syn.
Pengars kretslopp
Kan enkelt beskriva pengarnas kretslopp i samhället
Kan beskriva pengarnas kretslopp och ge exempel på hur privat och offentlig sektor skiljer sig åt.
Kan beskriva och ge tydliga exempel på hur pengarnas kretslopp fungerar. Kan ge exempel på och jämföra offentlig och privat sektor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: