Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa i årskurs 2 SvA

Skapad 2018-06-21 19:37 i Västerholm Grundskolor
Pedagogisk planering för åk 2. Vi kommer att arbeta med läsning på olika sätt med fokus på läsförståelse.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk
Det är roligt att läsa! Låt oss läsa tillsammans, både redan skrivna texter och de som ni skriver själva!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Läsa en text och förstå innehållet.

 

 

Innehåll

Du ska få läsa olika sorters texter och arbeta med innehållet i texterna med hjälp av olika lässtrategier.

 

 

Arbetssätt

I årskurs 2 kommer du att arbeta så här:

 

 • Du kommer att få arbeta med "En läsande klass" för att träna lässtrategier.
 • Du kommer att  läsa i egen vald bok "Lådbok" vid flera tillfällen i veckan.
 • Du kommer att ha läsläxa varje vecka.
 • Du kommer att läsa och arbeta med läsförståelse med läskort.
 • Du kommer att läsa och arbeta med läsförståelse av texter i boken "Ottos klass". 
 • Du kommer att få lyssna på högläsning av olika böcker och delta i samtal om innehållet.
 • Du kommer att få läsa och arbeta med läsförståelse av faktatexter. 

 

 

 

Redovisning

Du ska visa att du kan:
* läsa och förstå olika texter genom att svara på frågor och återberätta innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3

Matriser

SvA
Bedömningen gäller: förmågan att läsa och förstå text.Hållplats 2 motsvarar förväntade kunskaper islutet av årskurs 2.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne svenska
Förmågan att: Läsa texter
Du visar att du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter
Du visar att du kan läsa bekanta och enkla elevnära texter med visst flyt.
Du visar att du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Ämne Svenska
Förmågan att: Förstå texter
Du visar att du kan svara på frågor om den lästa texten.
Du visar att du kan återberätta den lästa texten.
Du visar att du kan återberätta den lästa texten på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: