Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården år 1

Skapad 2018-06-23 17:23 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Bondgården är en fascinerande värld! Följ med på en resa där djur och maskiner, lukter och smaker fyller våra sinnen!

Innehåll

MÅL

Eleven kan:
- till viss del förstå och förklara inslag av hur en bondgård i närmiljön fungerar.
- förklara och beskriva några av djuren man kan hitta på en bondgård.
- förklara och beskriva några av redskapen som används på en nutida bondgård.
- föra ett enkelt resonemang runt hur lantbruk fungerar idag och för ett par generationer sedan.
- föra ett enkelt resonemang runt matens väg från bondgård till butik.

 

 

ARBETSFORMER

Tillsammans kommer vi arbeta med temat Bondgården genom att:

- utforska och resonera runt vad en bondgård egentligen är både genom muntliga genomgångar och mer "levande" dramatiseringar.
- titta på vilka djur man hittar på en bondgård, varför just de djuren finns där, hur deras liv ser ut, hur man tar hand om dem, hur deras familjer ser ur m.m. Detta sker både genom muntliga genomgångar, men också genom böcker och spel och genom att använda alla våra fem sinnen.
- sjunga sånger runt djurens familjer och sedan spela in en enkel musikvideo tillsammans.
- besöka en bondgård för att få en egen upplevelse av hur livet på en bondgård kan te sig.
- fundera över vilka redskap och hjälpmedel som behövs på en bondgård.
- resonera kring skillnaderna mellan lantbruk idag och för ett par generationer sedan.
- gå igenom matens väg från bondgård till butik.
- träna på att använda skrift, bild och tal för att befästa och visa upp våra kunskaper.

 

BEDÖMNING

Du ska visa dina kunskaper genom att.... 
- vara aktiv på lektionerna och genomföra de skriftliga och muntliga enskilda uppgifter som delas ut (i första hand den sk. Naturboken).
- vara aktiv på lektionerna genom att delta i sånger, spel, lekar som genomförs.
- vara aktiv i genomgångarna och visa att du vill träna på att resonera tillsammans runt ämnet.
- muntligt tillsammans med lärare och en till elev prata igenom din förståelse av bondgården.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Baskunskaper

Nivå 1
Nivå 2
Bondgården
Kan med viss hjälp förklara hur en bondgård i närmiljön fungerar.
Bondgårdens djur
Kan med viss hjälp berätta om och beskriva några av djuren på bondgården.
Kan berätta om och beskriva djuren på bondgården.
Bondgårdens redskap
Kan med viss hjälp berätta om och beskriva några av redskapen som används på en bondgård.
Kan berätta om och beskriva några av redskapen som används på en bondgård.
Bondgården förr och nu
Kan med viss hjälp berätta om och beskriva skillnaderna mellan lantbruk idag och för ett par generationer sedan.
Från gård till butik
Kan med viss hjälp beskriva lite om matens väg från gård till butik.
Kan beskriva matens väg från gård till butik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: