Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 Högadalsskolan

Skapad 2018-06-26 07:15 i Högadalsskolan Härryda
Vi vill öka barnens förmåga att läsa samt uttrycka sig i tal och skrift
Grundskola 2 Svenska
Kommer ABC-klubben att hitta diamanten?

Innehåll

Varför skall vi utveckla vårt språk?

För att  kunna läsa och uttrycka oss i tal och skrift

 

Vad skall vi lära?

Läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt

Ta hjälp av olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter

Att lyssna och kunna reflektera muntligt kring texten med ett utvidgat ordförråd

Att skriva läsligt med handstil och på ipad

Skriva både fantasiberättelser och faktatexter

Skriva med en "röd tråd", språkligt korrekta meningar med stor bokstav och punkt

 Att intervjua, återberätta och delge dina tankar och kunskaper till andra

 

Arbetssätt

Du skall få:

* Läsa olika typer av texter tyst och högt i skolan och hemma

* Utveckla din läsförståelse med hjälp av olika lässtrategier

* Träna din läsförståelse och göra enkla bokrecensioner

* Skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och sluta med punkt

* Träna att använda några skiljetecken, . ? och !

* Skriva enkla texter med hjälp av stödord och tankekartor

* Träna att skriva berättelser med inledning, handling och slut

* Utveckla ditt ordförråd med faktaord, synonymer, motsatsord

* Bli bekant med språklära såsom ordklasser och alfabetisk ordning

* Bli säkrare i stavning av vanligt förekommande, ljudstridigt stavade ord 

* Du ska få träna dig i att berätta om något du upplevt eller läst.

* Du ska få träna på  muntligt berättande.

 

Elevinflytande

Du väljer dina egna tystläsningsböcker

Du väljer vad du vill läsa om i olika faktaböcker.

Du väljer själv huvudperson och innehåll till en saga eller faktatext som du skall skriva.

 

Vilka förmågor kommer du få möjlighet att utveckla?

Förmågan att:

 • Läsa olika typer av åldersanpassade texter med flyt
 • Använda olika lässtrategier för att öka förståelsen av olika texter
 • Att lyssna och kunna reflektera muntligt kring texter med ett utvidgat ordförråd
 • Skriva läsligt med handstil och med ipad
 • Skriva både fantasiberättelse, beskrivande texter och faktatext
 • Skriva med en röd tråd, riktiga meningar med stor bokstav och punkt
 • Tala och återberätta i grupp

 

Bedömning:

       Din förmåga att: 

 

Läsa högt med flyt enskilt och i liten grupp.
Visar att du har förstått de texter du läst genom att arbeta med olika övningar både I grupp eller enskilt. 

Att du deltar i muntliga övninga när vi arbetar med läsförståelse och andra språkövningar.

Skriva berättelser med inledning, händelser och ett slut.

Du skriver meningar med stor bokstav och punkt/frågetecken.
Kunna samtala om en given text och återge innehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: