Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2 ht 18/19

Skapad 2018-06-26 15:58 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 2 Engelska
Vi kommer att träffa Flea och Bug som på ett roligt sätt lär oss engelska genom sånger och lekar.

Innehåll

Syfte Lgr11

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Centralt innehåll Lgr11

Det här är det centrala innehållet som eleverna under läsåret ska möta i undervisningen i engelska.

Elevmål

 • Du ska kunna förstå, ställa och besvara enkla frågor. 
 • Du härmar efter engelskt tal t ex genom sånger, ramsor, lärarens tal.
 • Du ska kunna skriva några enkla engelska ord.

  Du ska också kunna:
 • hur man hälsar på engelska
 • namnet på några kroppsdelar
 • namnet på några färger
 • räkneorden 1-20
 • namnen på några familjemedlemmar (mother, father, sister osv)
 • några ord som beskriver vädret
 • några ord som anger olika tider på dygnet ( lunch time, bed time, dinner time osv)
 • några frukter och namn på maträtter

Så här arbetar vi

Eleverna förväntas nå målen genom:

 • Delta när vi tillsammans talar engelska
 • Delta när vi sjunger sånger eller rim- och ramsor
 • engelska filmer och dramatiseringar
 • gruppuppgifter och paruppgifter där eleverna tränar på att använda olika engelska fraser
 • individuella uppgifter
 • Lyssna på engelskt tal på datorn
 • skriftliga uppgifter
 • Använda loppor för att på ett lustfyllt sätt lära sig engelska fraser, genom att ställa frågor och besvara frågor. 

Så här bedömer jag

Det som bedöms är elevernas förmåga att lyssna, härma och våga tala engelska. Jag kommer också att lägga vikt vid hur eleverna deltar aktivt under arbetspassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: