Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsunderlag för enkel kartläggning

Skapad 2018-06-27 09:07 i Gemensamt i kommunen Simrishamn
Grundskola F – 9
Steg 2:Tredje tillfället ogiltig frånvaro inom tre veckor, eller fortsatt giltig problematisk frånvaro de senaste åtta veckorna (d.v.s. > 10% samlad frånvaro/4 veckorsperiod). Skolan kontaktar vårdnadshavare vid varje oanmält frånvarotillfälle

Innehåll

  • Mentor bokar ett möte med elev och vårdnadshavare. Mötet anpassas utifrån barnets ålder och mognad.
  • Mötets innehåll hålls enligt instruktioner och frågor i blanketten Enkel kartläggning. Blanketten fylls i tillsammans med vårdnadshavare och elev (eller var för sig). Eleven erbjuds också samtalsstöd med kurator/annan viktig person på skolan.
  • Mentor rådgör med arbetslaget och skolans elevhälsoteam (EHT) om elevens situation. Eleven bokas in för hälsosamtal hos skolsköterskan efter överenskommelse med vårdnadshavare.
  • Mentor återkopplar till rektor, arbetslag, berörd personal, vårdnadshavare och elev.
  • Eventuell konsultation med socialtjänsten utan att elevens personuppgifter röjs.
  • Vid misstanke om att ett barn far illa är all personal skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Skriv att skolan önskar återkoppling. Beakta också möjligheten att det alltid finns möjlighet att bjuda in socialtjänsten till ett möte med vårdnadshavarna och skolan om detta bedöms lämpligt. Ersätter dock inte anmälningsplikten.

 

http://www.simrishamn.se/Documents/BUF/Rutin%20f%c3%b6r%20att%20fr%c3%a4mja%20skoln%c3%a4rvaro%20Grundskola%20180212.pdf

Uppgifter

  • Samtalsunderlag till enkel kartläggning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: