Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mystiskt ägg

Skapad 2018-06-28 13:54 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Ägget ligger en dag i vårt klassrum, hur kan det ha hamnat där? Vi kommer att undersöka och ta hand om ägget och hoppas att det kommer att kläckas.

Innehåll

 

Tidsperiod:

Löpande från 29/11-18 och framåt.

Förmågor:

Kommunikationsförmågan, begreppslig förmåga och problemlöslig förmåga.

Övergripande mål och riktlinjer:

Exempel på frågor:

-Vad tror du finns i ägget?

- Hur tror du ägget kom hit?

- Hur ser andra ägg ut?

- Vilka djur lägger ägg?

Planeringen utgår från ett etiskt perspektiv och vi diskuterar värdegrund på olika sätt. projektet utvecklar elevernas känsla för samhörighet och ansvar. 

Alla elever är med på sin nivå och uppgifterna i planeringen anpassas för elevernas behov.

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

Att lyssna och återberätta samtalssituationer.

Muntliga presentationer.

Strategier för att skriva olika typer av texter.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar.

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Redovisa sina tankar muntligt och skriftligt.

Skrivuppgifter, bilduppgifter, undersökande, grupparbeten, diskussioner och samtal.

Formativ

Samtal under arbetsprocess.

Självbedömning av text

kamratbedömning av text

Summativ

Vi kommer att texter och samtal formativt och även summativt, ej prov.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (planering)

Det mystiska ägget är ett projekt som vi kommer att arbeta med under höstterminen. Projektet kommer att inkludera flera av våra ämnen och lektionerna kommer att se olika ut. Huvudsyftet med projektet är att skapa gemenskap och lustfyllt lärande. Vi kommer att ta hand om ägget tills det kläcks och därefter kommer vi att få uppdrag från varelsen i ägget. Projektet strävar efter att väcka barnens intresse och nyfikenhet för att forska, kunna ställa hypoteser, diskutera och skriva.

Elevmedverkan: vi kommer att lyssna in barnen och spinna vidare på deras tankar och idéer under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv
Det mystiska ägget

Allmänt

Deltar aktivt på lektionerna
Insats krävs
når målen
når målen väl
Skriva
Skriver till spöket med hjälp av en vuxen. Skriver av.
Skriver på egen hand ett kort meddelande till spöket.
Skriver på egen hand en längre text till spöket.
Samtala
Deltar ej i samtal och diskussioner.
Deltar aktivt i samtal och diskussioner.
Deltar i samtal och diskussioner och kommer med egna förslag samt bygger vidare på andras.
Läsa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: