Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, Idrott och hälsa - Skala och Orientering, v. 35-38

Skapad 2018-07-02 13:18 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa Matematik

Matematik - Skala och Friluftsliv - Orientering, utvecklar elevens förmåga att på ett säkert sätt orientera sig i okända miljöer med hjälp av kunskaper om skala och andra hjälpmedel.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig matematiska kunskaper inom Skala som du har nytta av när du ska orientera dig med hjälp av karta och andra hjälpmedel. 

Varför ska jag lära mig detta?

Genom att lära sig matematiska kunskaper om skala kommer du att kunna applicera de till din vardag. Orienteringen kombinerar dessa med fysisk aktivitet för att upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

För vem eller vilka kan mina kunskaper vara värdefulla (verklig mottagare)?

Du själv har nytta av att kunna orientera dig i ditt vardagsliv;

 • vid all typ av kartläsning när det gäller att lokalisera sin position var man befinner sig eller orientera sig till en viss plats oavsett var de befinner sig i världen
 • för att kunna läsa av en kompass och GPS
 • vid användning av kartor och radar i datorspelssyfte  
 • för att kunna orientera sig utan tillgång till trådlöst nätverk 

 

Du själv har nytta av att kunna orientera dig i ditt yrkesliv. Exempel på yrkeskategorier är;

 • geograf
 • ingenjör
 • byggnadsarbetare
 • arkitekt
 • arkeologer
 • stadsplanerare
 • uniformsyrken

Hur ska jag lära mig?

Du ska lära dig följande innehåll:

 • Väderstreck
 • Karttecken, Skala och Ekvidistans
 • Kompass
 • Kartpassning
 • Rimlighetsbedömning
 • Punktorientering
 • Kamratorientering
 • Orienteringsprov
 • Matematikprov

Genom att delta aktivt på undervisningspass och dra nytta av matematiska kunskaper inom orienteringen, och vice versa. 

Eleverna orienterar med karta och andra hjälpmedel, t.ex. kompass.

Hur ska jag visa mina kunskaper?

Du ska använda undervisningspass till att träna inför ett matematikprov som fokuserar på skala och uppskattning samt ett orienteringsprov där du uppvisar huruvida säker du är när du orienterar i okända miljöer.

Förmågor (Entreprenöriella/ämnesspecifika)

Konsekvensbedömning, Värderingstydlighet, Tålamod och uthållighet, Förmåga att hantera osäkerhet och tvetydighet, Förmågan att reflektera, Lösningsorienterat tänkande, Omvärldsorientering

Viktiga ord och begrepp

Väderstreck; nord-syd-öst-väst + kombinationer, skala, ekvidistans, kartpassning, rimlighetsprincipen, förstoring, förminskning

Matriser

Ma Idh
Skala och orientering

Matematik

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Skala
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.

Idrott och hälsa

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: