Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 4

Skapad 2018-07-11 10:46 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Engelska
We are thinking, talking, listening, reading and writing English!

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Läsa, förstå och tolka innehållet i texter, främst från Champ 4.
Lyssna på och förstå talad engelska från olika delar av världen och i klassrummet.
Skriva enkla texter av olika slag (dialoger, presentationer etc.).
Tala engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
- Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Det är viktigt att du deltar aktivt på lektionerna! Bedömningen sker löpande på lektionerna utifrån nedanstående delar samt med vissa tester, både oförberedda och förberedda. 

- Lyssna och förstå innehållet vid hörövningar, diskussioner etc.

- Läsa och förstå olika typer av texter på engelska (läsförståelse).

- Skriva olika texter på engelska.

- Tala och samtala på engelska.

 

Bedömning enligt matrisen nedan.

Matriser

En
Champ 4

På väg- insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lyssna
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du tränar på att förstå enkel talad engelska i olika situationer.
Du kan förstå det mesta när någon talar långsamt men behöver hjälp med vissa ord och fraser.
Du kan, utan hjälp, förstå det mesta när någon talar.
Läsa
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du tränar på att läsa och förstå enkla ord, fraser och bildtexter. Vid högläsning tränar du dig att uttala ord för att få en god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå det mesta i olika texter. Du behöver hjälp med vissa ord och meningar för att förstå helheten. Vid högläsning har du ett enkelt tydligt och begripligt uttal samt relativt god språklig säkerhet.
Du kan läsa och förstå både helhet och detaljer i olika texter. Vid högläsning har du ett tydligt och begripligt uttal samt en god språklig säkerhet.
Skriva
 • En  4-6
 • En  4-6
Du tränar på att uttrycka dig på ett enkelt och begripligt sätt med korta fraser och meningar på engelska. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du skriver på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett relativt tydligt sätt med fraser och meningar på engelska. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan uttrycka dig på ett tydligt och säkert sätt med varierade fraser och meningar på engelska. Du visar på en god språklig säkerhet.
Tala
 • En  4-6
Du tränar på att formulera dig på ett enkelt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du behöver träna mer på din språkliga säkerhet när du pratar engelska.
Du kan formulera dig på ett relativt tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar att du har en relativt god språklig säkerhet.
Du kan formulera dig på ett tydligt sätt på engelska när du svarar på frågor och deltar i diskussioner. Du visar på en god språklig säkerhet.
Samtala- prata med andra
 • En  4-6
 • En  4-6
Du tränar på och kan några enkla fraser, t ex hälsa på någon, fråga hur någon mår, tacka och säga hej då.
Du kan ställa enkla frågor och svara på andras frågor.
Du kan delta i längre samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: