Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i rörelse

Skapad 2018-07-13 11:16 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 – 5 Teknik
Konstruktioner som innehåller rörelse finns i små leksaker men också i stora lyftkranar. Det de har gemensamt är att de är tekniska system som består av flera olika delar som kan vrida sig eller rotera. Tänk på en handbroms på en cykel eller vindrutetorkarna på en bil. Rörelser kan ändra riktning, styrka och hastighet.

Innehåll

Varför ska vi lära oss om teknik i rörelse?

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktiga för människan och för samhällens utveckling. Ofta har drivkraften varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi behöver alla kunna en hel del om teknik för samtala om t.ex. hur vårat samhälle ska fungera idag och i framtiden. För att förstå hur teknik påverkar människor, samhällen och miljö behöver den göras synlig och begriplig. När vi kan begrepp och modeller som hör till teknik är det enklare att ställa frågor och samtala om t.ex. hur flera rörelser kan skapas samtidigt, hur kugghjul fungerar och vad Arkimedes skruv är för något.

 

 

Det här kommer du att få möjlighet att lära:

·         hur man skapar konstruktioner som innehåller rörelse

·         hur man förändrar rörelse

·         hur man kan förflytta rörelse

 

Viktiga begrepp: fästpunkt, vridningspunkt, led, mekanism, linjär rörelse, bågformad rörelse, roterande rörelse, kugghjul, rem remskiva, vajer.

 

Så här kommer vi att jobba

Vi kommer att:

·         läsa faktatexter om att skapa rörelse och förändra rörelse

 

·         svara på frågor där vi arbetar vi enskilt, i par och i grupp

·         titta på filmklipp

·         skapa egna mekanismer

·         samtala om hur saker behöver vara konstruerade för att flera rörelser ska skapas samtidigt, hur kugghjul fungerar och vad Arkimedes skruv är för något.

 

Elevinflytande

Genom ditt deltagande på lektionerna påverkar du samtalsklimatet och diskussionernas kvalitet. Du bygger olika egna mekanismer.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att…

Du deltar i samtal och svarar på frågor. När du svarar beskriver du noga och ibland gör du kopplingar mellan det vi pratar om och liknande saker som du redan känner till.

Du söker svar i faktatexter och använder och förstår begreppen som vi arbetar med.

Du hanterar utrustning med respekt och är noggrann då du dokumenterar.

Du bygger dina konstruktioner med omsorg.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

·         förklara hur rörelse kan skapas och att de kan se olika ut(linjära, bågformade, roterande)

·         vad ett kugghjul är

·         ge något exempel på en mekanism

·         beskriva hur hjul kan sitta ihop

 

Förmågor som vi tränar på är:

·         identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

·         identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

·         använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

·         värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

·         analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

https://www.youtube.com/watch?v=J7mY3HX_pcY

www.demaktigafem.se

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: