Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning i förskolan

Skapad 2018-07-17 12:15 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Utifrån vår kommande revidering av Läroplanen där undervisnings begreppet lyfts fram, har vi behov av att göra detta begrepp begripligt och synliggjort utifrån ett förskoleperspektiv.

Innehåll

Syftet med detta utvecklingsområde är att vi ska erövra undervisningsbegreppet och synliggöra hur vi i förskolans verksamhet arbetar med undervisning med våra 1-5 åringar. Redan i dagsläget undervisar pedagogerna på olika sätt, men man benämner det sällan som undervisning utan beskriver det gärna med lärande istället. 

Vår förväntade utveckling är att samtliga pedagoger på våra tre landsbygdsförskolor är bekväma med att använda sig av undervisningsbegreppet samt kunna beskriva vad det innebär att undervisa yngre barn utifrån ett förskoleperspektiv.

Koppling till Läroplanen
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö 98/16)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: