Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - läran om ämnen

Skapad 2018-07-17 13:10 i Munkedalsskolan Munkedal
Vad är kemi och på vilket sätt kommer vi i kontakt med kemi i vår vardag?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt omkring oss är uppbyggt av olika ämnen. Kemi handlar om dessa ämnen dvs. vilka egenskaper de har, hur man kan skilja dem åt samt kombinera dem till nya ämnen. I vår vardag kommer vi också i kontakt med kemi t ex när vi bakar eller lagar mat hemma i köket. Visste du att många av de kemikalier vi har hemma är både frätande och farliga? Förutom att få lära dig om olika varningssymboler, risker och användbarhet, ska du också få lära dig om vad som är surt och basiskt samt hur dessa ämnen påverkar hälsan och miljön

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få lära dig genom att:

* lyssna på och vara delaktig under gemensamma genomgångar. 

* titta på film.

* läsa texter. 

* utföra enkla laborationer.

* göra undersökningar som vi dokumenterar i en rapport.

De elever som har möjlighet tar en bild på en/flera kemikalier, som de har hemma eller hittar i affären. Eleverna visar upp sina fynd i klassen. Gemensamt går vi igenom varningssymboler, innehåll, risker och påverkan.

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

* sortera material utifrån uppbyggnad  och egenskaper

* redogöra för olika kemikaliers egenskaper t.ex. surt och basiskt och deras påverkan på miljö och hälsa.

* ge exempel på  kemikalier som finns hemma samt hur de är märkta, varningssymbolerna.

* vilka risker/påverkan som finns med hanteringen av dessa  kemikalier samt hur man går tillväga om olyckan är framme.

* ord och begrepp som är aktuella för arbetsområdet (ex. atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, surt, basiskt, indikator mm.). 

 

Du ska kunna genomföra:

* enkla undersökningar med ämnen vi har i hemmet.

* tolkning och dokumentation av undersökningarna.

 

Bedömning och dokumentation

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid, återkoppling till arbetet samt genom en sammanfattande bedömningsuppgift. Jag observerar också hur du genomför och dokumenterar dina olika undersökningar. Valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Ämnesmatris Kemi år 4-6 läsår 2017 - 2018

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 2
Godtagbara kunskaper för årskursen
Nivå 3
Godtagbara kunskaper för årskursen
KOMMUNICERA
- samtala och diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker inom området så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
UNDERSÖKA
- planera 2A ...göra undersökningar i kemi
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
- säkerhet, genomföra 2B
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningarna.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningarna.
- värdera resultat 2C
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra har kommit fram till i under-sökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
- dokumentera 2D
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
BEGREPP
- materia 3A ...använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i samhället, naturen och människan.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materian på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materian på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp på ett mycket bra sätt.
- hållbar utveckling
3C
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur mat, bränslen, kemikalier och andra produkter påverkar en hållbar utveckling och andra saker som hänger ihop med kemin.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: