Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret - ett romanprojekt Sv

Skapad 2018-07-17 13:18 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi arbetar med romanprojektet "Monstret" där eleverna får skriva en egen bok och illustrera med bilder.
Grundskola 5 Svenska Bild
Du kommer att få arbeta med att träna din förmåga att skriva texter med berättande innehåll- Du ska få skriva en egen bok och illustrera med bilder. Du kommer också att få träna din förmåga att ge respons på dina kamraters texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att träna din förmåga att:

 • skriva berättande texter med röd tråd
 • ta och ge respons
 • använda skrivregler på ett korrekt sätt
 • skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator
 • utveckla din fantasi och skrivförmåga

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter med en röd tråd
 • ta och ge respons
 • använda skrivregler på ett korrekt sätt
 • skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • lyssna på dina muntliga redovisningar
 • läsa dina texter
 • observera din insats under lektionstid

Undervisning och arbetsformer

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna skriva texter med ett berättande innehåll, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Du får bygga upp innehållet och göra det spännande och intressant att läsa. Du får träna på att skriva texter med struktur och disposition, att använda skiljetecken och träna på stavning. Du får också träna på att ge och ta emot respons för att kunna utveckla dina egna texter. Vi kommer huvudsakligen att använda våra datorer som skrivredskap i detta arbetet.

Dokumentation

Din färdiga bok kommer att sparas som en kopia i portfoliopärmen.

Din kunskapsutveckling och kommentarer till ditt arbete dokumenteras i matrisen nedan samt i matrisen "Nya språket lyfter".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Bl
Ämnesmatris svenska 4-6 läsår 2015-2016 Skrivprojekt - Monstret

Svenska 4-6

På väg mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva utvecklade texter med enkla beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Förstärka budskap
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: