Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monstret - ett romanprojekt SvA

Skapad 2018-07-17 13:19 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi arbetar med romanprojektet "Monstret" där eleverna får skriva en egen bok och illustrera med bilder.
Grundskola 5 Bild Svenska som andraspråk
Du kommer att få arbeta med att träna din förmåga att skriva texter med berättande innehåll- Du ska få skriva en egen bok och illustrera med bilder. Du kommer också att få träna din förmåga att ge respons på dina kamraters texter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att träna din förmåga att:

 • skriva berättande texter med röd tråd
 • ta och ge respons
 • använda skrivregler på ett korrekt sätt
 • skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator
 • utveckla din fantasi och skrivförmåga

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva berättande texter med en röd tråd
 • ta och ge respons
 • använda skrivregler på ett korrekt sätt
 • skriva, disponera och redigera texter med hjälp av dator

Vi kommer att bedöma din förmåga genom att:

 • lyssna på dina muntliga redovisningar
 • läsa dina texter
 • observera din insats under lektionstid

Undervisning och arbetsformer

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna skriva texter med ett berättande innehåll, personbeskrivningar och miljöbeskrivningar. Du får bygga upp innehållet och göra det spännande och intressant att läsa. Du får träna på att skriva texter med struktur och disposition, att använda skiljetecken och träna på stavning. Du får också träna på att ge och ta emot respons för att kunna utveckla dina egna texter. Vi kommer huvudsakligen att använda våra datorer som skrivredskap i detta arbetet.

Dokumentation

Din färdiga bok kommer att sparas som en kopia i portfoliopärmen.

Din kunskapsutveckling och kommentarer till ditt arbete dokumenteras i matrisen "Nya språket lyfter" samt som en bilaga till kopian av din färdiga bok i portfoloipärmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
  SvA  A 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stav­ning, skiljetecken och språkriktighet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  SvA  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 6

Matriser

Bl SvA
Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 6 - Romanprojekt "Monstret"

Svenska år 6

På väg att nå nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Dina texter är uppbyggda med viss struktur och du har en viss variation i ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter har en tydlig struktur och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter har en mycket tydlig och väl fungerande struktur och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och följa andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det oftast blir rätt.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval och gör ett fåtal misstag.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det nästan alltid blir rätt.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehåll och språk i texter. Du kan även ta till dig enkel respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du kan även ta till dig utvecklad respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehåll och språk i texter. Du kan även ta till dig välutvecklad respons på dina texter och sedan göra förbättringar utifrån dem.
Förstärka budskap
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: