Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-07-18 15:17 i Nolbyskolan Alingsås
Arbetsområdet tar upp Europas länder och dess namngeografi, naturlandskap, klimat och befolkning.
Grundskola 6 Geografi

Nu ska du få följa med på en resa genom Europa. Du ska få bekanta dig med flera länder och jämföra dem med varandra. Det ska du göra genom att lära dig lite om Europas namngeografi, natur, klimat och befolkning.

Innehåll

Konkreta mål:

När du arbetar med området Europa ska du utveckla din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp
 • använda kartor och andra geografiska källor, metoder samt tekniker
 • beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
 • föra resonemang om hur några historiska händelser påverkat utvecklingen i Europa.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska lära oss detta genom att samla in fakta på olika sätt, som vi reflekterar över, diskuterar och sammanställer.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta om vad som kännetecknar Europas skogsområden, låglandsområden och var de finns
 • jämföra och berätta om vilka delar av Europa som är tätbefolkade eller glest befolkade samt orsaker till detta
 • berätta om orsaker till att människor flyttar
 • berätta om vad som utmärker en storstad
 • namnge Europas största bergskedjor och berätta var de ligger
 • berätta om vilka hav som omger Europa, samt namnet på några av Europas sjöar och floder.
 • placera ut olika länder och huvudstäder på kartan
 • berätta om och föra resonemang kring historiska händelser som påverkat utvecklingen i Europa.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med faktatexter, faktafilmer, faktafrågor samt olika typer av gruppdiskussioner mm. Du kommer att få redovisa en del av Europas länder på ett mer fördjupat sätt och en del länder på ett mer överskådligt sätt. Detta gör du i din Europabok. Du samlar fakta från läroböcker, faktafilmer samt kartböcker och ibland från Internet. I olika typer av diskussioner får du träna på att föra resonemang kring olika historiska händelser som påverkat utvecklingen i Europa. Under arbetets gång kommer du att få genomföra små delprov av namngeografi på Europas länder, huvudstäder, sjöar, floder hav och berg. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: