Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal åk 5, ht-18

Skapad 2018-07-23 14:22 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Stora tal
Grundskola 5 Matematik
Du får träna dig att göra exakta uträkningar med stora tal men också bedöma rimligheten av dina beräkningar. Något som är mycket viktigt att kunna när vi använder oss av miniräknare för att lösa vissa uppgifter. Vi jobbar vidare med de fyra räknesätten. Vi tränar problemlösningsstrategierna "rita en bild" eller "prova dig fram" Vi gör en historisk resa och lär oss avläsa och skriva tal med romerska siffror.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att du ska kunna ta eget ansvar över ditt lärande och

Centralt innehåll

Mål

-läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

-ordna tal efter storleksordning

-addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet

-använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

-avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

Matteord som du bör kunna

-tiotusental, hundratusental, rimligt och romerska siffror

 

 

Genomförande

Vi jobbar tillsammans med Grön kurs (grundkurs) och har genomgångar av nya metoder och begrepp hela tiden. Efter diagnos 1 (i gult räknehäfte) väljer du själv mellan Blå kurs (lätt) eller Röd kurs. Arbetsområdet håller på i fyra veckor. För dig som behöver finns Utmaningen och Mera Tornet. Du rättar själv ditt räknehäfte under arbetets gång. Vi tränar problemlösning enskilt, par och grupp. Jobbar också med färdighetsträning i tex. Nomp.se

Varje vecka har du 30 min läxa, som kan göras på läxhjälpen i H-huset om du inte vill ta hem.

På TTM kan du alltid arbeta med det i matematiken du önskar bli säkrare på.

Bedömning

Formativ bedömning under arbetets gång. Jag som lärare kommer att följa dina arbetsinsatser under lektionerna och ge dig tips och stöd för att gå vidare i din utveckling. Du måste själv visa mig vad du kan, men också fråga när du behöver hjälp och få fler förklaringar. Utvärdering gör vi efter avslutat arbetsområde. Du får även möjlighet att visa dina förmågor genom diagnos 1 och prov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: