👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 Mäta längder

Skapad 2018-07-25 19:07 i Sollebrunns skola Alingsås
Ma åk 1 längdmått
Grundskola 1 Matematik
Få förståelse för och förtrogenhet med att mäta längd och några olika måttenheter.

Innehåll

Arbetsområde:

Under några veckor kommer vi att arbeta med längd. Vi kommer att mäta med egna måttenheter, som fot, hand, bok mm. För att därefter mäta med mätverktyg som anger cm, dm, meter. Vi kommer också beröra km och mil. 

Konkreta mål:

Du kommer att få lära dig skillnader mellan olika mätenheter, hur du kan använda dem och varför vi har just dessa enheter (standardiserade enheter). Du kommer att få lära dig skillnaden mellan längd, höjd och brädd. Du kommer att delta i diskussioner och samtal när vi pratar om km och mil. Du kommer att genom diskussion får kunskap om några av våra gamla måttenheter, som tum fot, tvärfot, stenkast, yxkast. 

Begrepp: mått, mäta, längd, höjd, bredd, måttenheter, cm (centimeter), dm (decimeter) och meter samt km (kilometer), mil, tums, fot, tvärfot, stenkast, yxkast. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

ge förslag på varför vi mäter och varför vi har standardiserade mått. 

visa att du kan mäta

förstå skillnaden mellan höjd, bredd och längd

mäta i mätenheterna centimeter, decimeter och meter

veta skillnaden mellan dessa

Undervisning:

Vi kommer under några veckor att arbeta med längd och måttenheter av olika slag. Vi kommer att börja med praktiska övningar där vi mäter med t.ex våra händer, fötter, steg, böcker eller pennor. Vi kommer att jämföra dessa med standardiserade mätinstrument som graderas med cm, dm eller m. Vi kommer även att prata om  enheter som km och mil. Vi kommer att diskutera och resonera för att få  förståelse för varför vi ha standardiserade mått. Vi kommer att diskutera och mäta olika begrepp som höjd, längd och brädd. Vi kommer att i diskussion få bekanta oss med några av våra gamla måttenheter som tum, fot, tvärfot, stenkast, yxkast. Vi kommer att göra praktiska, konkreta övningar och övningar i "Matte-dektektiven". Vi kommer att jobba i par och enskilt, och ha genomgångar och diskussioner helklass. Vi kommer också att se faktafilmer som "Livet i Matte-landet". 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3