Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2018-07-27 11:52 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 5 Samhällskunskap
Den 9 september är det val i Sverige. Men vad är det vi väljer? Vilka är det som får rösta? Vad är egentligen demokrati? De här och många fler saker kommer du att få lära dig mer om i det här arbetsområdet som heter "Demokrati och politik".

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med:

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • demokrati i vår vardag, till exempel elevråd och föreningar
 • hur vi kan påverka beslut
 • politiska val och partier i Sverige,
 • riksdag och regering och deras olika uppgifter
 • politiska frågor som är viktiga för oss

Vi kommer läsa faktatexter, bland annat ur boken Upptäck Samhälle, och arbeta med olika slags uppgifter.  Vi kommer att titta på filmer och bilder som handlar om demokrati och politik. Vi kommer också att träna på ord och begrepp som är viktiga att kunna när man pratar om demokrati och politik.

Begrepp

Vi kommer att arbeta med de här begreppen: 

 • makt och beslut
 • demokrati och diktatur
 • kommun, riksdag och regering
 • politiska val, politiska frågor och politiska partier
 • representativ demokrati och direkt demokrati
 • regeringsparti och opposition
 • censur
 • monarki och republik
 • majoritet och minoritet
 • fri opinionsbildning
 • tryck- och yttrandefrihet
 • mötes- och organisationsfrihet
 • rättssäkerhet

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • vilka kunskaper du har om politiska strukturer,
 • hur bra du kan undersöka och beskriva hur politiska sturkturer i samhället är uppbyggda och fungerar,
 • hur bra du kan använda begrepp när du beskriver politiska strukturer,
 • hur bra du kan diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer,
 • hur bra du kan diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka,
 • vilka kunskaper du har om vad demokrati är och och hur man fattar beslut och
 • hur bra du kan diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.

Det kommer jag att göra genom att lyssna på vad du säger i samtal och diskusssioner när vi arbetar tillsammans och bedöma dina svar på olika skriftliga uppgifter.

Arbetstid

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet främst under vecka 34-37.

Uppgifter

 • Val i Sverige

 • Ljudinspelning

 • Testuppgift måndag

 • Testa inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Kunskapskrav för arbetsområdet Demokrati och politik

På väg mot nivå 1
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper och förmågor.
Nivå 1
Du har grundläggande kunskaper och förmågor.
Nivå 2
Du har goda kunskaper och förmågor
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper och förmågor
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du behöver lära dig mer om politiska strukturer.
Du har baskunskaper om politiska strukturer.
Du har goda kunskaper om politiska strukturer.
Du har mycket goda kunskaper om politiska strukturer.
Undersöka strukturer i samhället
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du behöver träna på att undersöka och beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan på ett enkelt sätt undersöka och beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan på ett utvecklat sätt undersöka och beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan på ett välutvecklat sätt undersöka och beskriva hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Använda begrepp
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du behöver lära dig att använda begrepp när du beskriver saker.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt.
Påverka beslut
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du behöver träna på att diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du behöver också träna på att diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan på ett enkelt sätt diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan på ett utvecklat sätt diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Demokrati
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du behöver lära dig mer om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du behöver träna dig på att diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: