Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering RÖF MALL

Skapad 2018-08-02 11:01 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Sammanfatta här projektplaneringen och beskriv kort bakgrunden för att skapa nyfikenhet om projektet. Lägg till en ingressbild som symboliserar ert projekt samt ge projektet ett namn i rutan för rubrik.

Innehåll

Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. Projekten kan därför inte planeras detaljerat utan det handlar snarare om att planera hur vi startar upp och vilka metoder vi använder för att veta hur vi ska gå vidare. Projekten kan genomföras med hela barngrupper eller en mindre grupp barn, de kan pågå i några veckor eller flera år.

Beskriv projektet under rubrikerna nedan. Använd underfrågorna som stöd i ert skrivande.

Vad?

Vad ska projektet innehålla?
Vad ska barnen lära sig?
Vilka intressen ligger till grund för val av projekt?

 

Varför?

Vad har vi för syfte?
Vilka mål i vår utbildningsplan ligger till grund för projektplaneringen?

 

Vem/vilka?

Vem ska lära sig?
Vilka ska delta?
Vilka erfarenheter har deltagarna med sig sedan innan?

 

Hur?

Hur startar vi upp projektet?
Hur ska lärandet ske?
Hur fångar vi upp intressen som leder oss vidare?

 

Koppling till teorier?

Vilka teorier ligger till grund för de arbetssätt vi har valt?

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Frågeställningar till arbetslagets reflektion

Dessa frågor är ett stöd till arbetslagets återkommande reflektion. Anteckna era reflektioner i analysdelen i reflektionsfältet.. Tagga blogginlägget utifrån vilka kopplingar som finns till era mål, så att ni lättare kan gå till baka och följa arbetet vid senare utvärdering. Använd era dokumentationer som underlag. Reflektionen ligger sedan till grund för kommande planering.

Vad har hänt sedan förra reflektionstillfället?

Vad har vi gjort?
Vad har vi sett?

Reflektioner

Hur gick det?
Varför blev det så?
Hur reagerade barnen på det ni gjorde?
Vad fångade barnen?
Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning?
Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften?
Vilka strategier använde barnen?
Vilka barn var delaktiga?
Vilka reflektioner gjorde barnen?

Vilket lärande ser vi?

Vad är det barnen försöker förstå?
Vad verkar de vilja undersöka?
Vad vill du som pedagog att barnen ska förstå?
Arbetar vi mot de mål som är uppsatta?
Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?

Hur går vi vidare?

Vad och hur ska vi utmana?
Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen?
Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen?
Vilka fakta behöver pedagogen söka för att komma vidare?
Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: