Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT år 6

Skapad 2018-08-03 22:42 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Denna termin jobbar vi mycket med att prata engelska som förberedelse för de muntliga nationella proven under terminens senare del. Vi tittar och lyssnar på engelsktalande media, läser, skriver och gör olika övningar tillsammans. Vi lägger även tid på att arbeta med grammatik.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

 • förstå enkel, vardaglig talad engelska
 • tala engelska enkelt och begripligt 
 • skriva texter på engelska, enkelt och begripligt 

Arbetssätt

Vi lär oss ord och fraser genom olika övningar, samtal, läxförhör och prov. Vi tränar på att skriva längre texter, både enskilt och tillsammans samt att översätta mellan svenska och engelska. Denna termin lägger vi mest tid på att prata engelska. Vi har också extra fokus på grammatik. Vi arbetar både i helklass, halvklass, mindre grupper/par och enskilt.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper på lektioner, i läxförhör samt prov genom att:

 • återberätta något du läst eller hört
 • muntligt kommunicera på engelska
 • skriva texter på engelska
 • kunna ord och viss grammatik

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: