Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO ekologisk hållbarhet - Kretslopp åk 1

Skapad 2018-08-04 20:04 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Få reflektera över vad kretslopp är, hur det fortgår, göra undersökningar och dokumenterar händelser.

Innehåll

Arbetsområde:

Utifrån ekologis hållbarhet och miljö påverkan, kommer vi att bekanta oss med begreppet kretslopp, hur det fungera och att det fortgår. VI utgår från en egen kompost och jämför med vad som händer i naturen. Vi går vidare med att odla med kompostjord och sedan själva äta det vi odlat. Vi kommer att forska bl.a om vad som händer i komposten med olika material. Men vi kommer också att göra andra undersökningar.

Konkreta mål:

Du kommer att få lära dig vad ett kretslopp är och att det inte tar slut. Du kommer att kompostera, använda kompostjorden och odla någon du sedan äter, för att sedan lägger rester i komposten igen. Du kommer att få göra en forskningsundersökning - ställa en hypotes och ta reda på utfallet - om vad som går att kompostera och inte. Du kommer att få dokumentera det vi sett händer i kretsloppet. Du kommer att få reflektera över nyttan av att kretsloppet vi arbetar med och vad som skulle hända om det inte skulle fungera. 

Begrepp: kretslopp, kompost, nedbrytning, material, hypotes, näringskedja, dokumentera

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

förklara delar eller hela kretsloppet vi arbetar med

berätta vad du tror skulle hända om kretsloppet upphörde.

Undervisning:

Vid flera tillfällen under hela läsåret, kommer vi att bekanta oss med begreppet kretslopp, vad det innebär samt att det är en fortgående kedja som upprepar sig. Vi kommer att starta en egen kompost i en glasburk, se vad som händer där och vad som blir av matrester. Vi kommer också att lägga i saker av olika material (plast, glas, trä, metall, tyg) och göra hypoteser om vad som kommer att hända med dessa saker och under VT ta reda på vad som hänt. Vi kommer också att göra andra undersökningar som t.ex nedbrytning och hur växter tar upp ämne. Vi kommer också att använda jorden från komposten, odla något ätbart, och åter lämna rester som vi inte använda till komposten. Parallellt kommer vi att studera vad som händer i naturen med tex. med bladen som faller ner på marken, hur nedbrytare äter dem och hur jorden sedan blir näring till nya växter och som sedan blir mat till djur. Vi kommer att diskutera och reflektera över vad som skulle hända om kretsloppet inte skulle fungera, vad det skulle innebära för djur och växter. Under de tillfällen som vi diskuterar och reflekterar över vad som händer i kretsloppet både i vår kompost och i naturen, kommer vi att dokumentera detta och placera in det i en cirkel för att visualisera kretsloppet. Vi kommer att läsa, titta på fakta filmer och skriva fakta om kretslopp, kompost och nedbrytning, om näring, växter och näringskedjan. Mycket av arbetet kommer att ske i helklass, men vi kommer även att jobba i grupp och enskilt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: