Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2018-08-06 10:43 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Planering i bild - åk 3
Grundskola 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Innehåll

 Målet med undervisningen är att du ska 

 • kommunicera och berätta med bilder
 • skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
 • utveckla egna idéer och få ditt arbete att gå framåt
 • anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
 • bedöma ditt eget arbete och komma på hur det kan bli bättre
 • resonera om bilders betydelse, historiskt och kulturellt
 • ord och begrepp inom bildämnet 

 Det här ska vi göra:

 • teckna med blyerts.
 • måla med bl.a. kritor, akvarellpennor och vattenfärger.
 • bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • göra collage och återanvända bilder.
 • skapa bilder som förstärker budskapet i dina egna texter.
 • undersöka, diskutera och inspireras av några kända konstnärers verk.
 • titta på olika konstverk och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill "berätta"(kopplat till egna erfarenheter och kunskaper).
 • ge omdöme om hur bra du tycker att det gått och vad du skulle vilja göra annorlunda.

 Detta ska bedömas:

 Din förmåga att

 •  kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material.
 •  framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter.
 •  framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper.
 •  diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra.
 •  samtala kring konstnärer och deras verk
 • utvärdera ditt eget arbete och om du kan komma på sätt att förbättra dina bilder/skapelser.

 Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild kunskapskrav åk 3

Bildframställning

------------------------->
------------------------->
Berättande bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan fritt skapa egna påhittade bilder och former ur min fantasi.
Jag kan skapa bilder med en koppling till sagor, självupplevda händelser och skrivna meningar/ texter.
Metod och teknik - Teckning, modellering och konstruktion
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Digital framställning - Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram/appar
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag har med stöd tagit fotografier med en Ipad. Jag kan med stöd föra över bilder med hjälp av datorprogram.
Jag kan på egen hand ta fotografier med Ipad. Jag kan föra över bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning

------------------------->
------------------------->
Bildelement - Arbeta med olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt och för och bakgrund
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan skapa med olika slags former. Jag känner till de tre grundfärgerna röd, blå och gul.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Verktyg och material
 • Bl
 • Bl  1-3
Jag kan använda enstaka redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.

Bildanalys

------------------------->
------------------------->
Informativa bilder (t.ex. läroboksbilder) och historiska och samtida bilder (t.ex. dokumentära bilder från hemorten och konstbilder)
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Jag kan uttrycka en känsla eller tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: