Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing project

Skapad 2018-08-06 11:38 i Fontinskolan Kungälv
En planering kring förmågan att skriva på engelska med tillhörande lärandematris.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi ska starta läsåret i åk 6 med att träna på att skriva på engelska. Vi kommer att titta på kunskapskraven, läsa andra elevers texter, och slutligen själva skriva och bearbeta varsin text med hjälp av olika strategier och respons (någon läser och ger tips).

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Olika skrivstrategier

* Skriva på engelska

 

Begrepp:

skills, write, title, paragraph, introduction (intro), body, ending, peer response, self assessment 

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Skriva

* Läsa

* Använda skrivstrategier

* Kommentera 

* Göra kopplingar

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi kommer att gå igenom kunskapskraven i engelska för att skriva

* Vi kommer att skriva både tillsammans, i par och självständigt

* Vi kommer att läsa både i skolan och hemma

* Vi kommer att träna oss på att använda olika strategier

 

 Så här ska du få visa dina kunskaper:

* Skriva texter

Gemensamma diskussioner

* Peer response (kamratrespons)

* Self assessment (självbedömning)

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Writing

Lärandematris - Writing

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (…) Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Handling Röd tråd
Min text har en början, mitten och ett slut. Jag räknar upp händelser och det går till viss del att förstå texten.
Min text har en tydlig början, en mitten och ett slut. Nästan alla händelser i min text hänger ihop och det går att förstå texten.
Min text har en tydlig början, en mitten och ett tydligt slut. Alla händelser i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten.
Språk
Mina meningar börjar ofta på samma sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt.
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord.
Meningar
Jag skriver korta meningar som går att förstå.
Jag skriver längre meningar som går att förstå.
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå.
Verb
Det finns verb i min text.
Verben i min text står ibland i rätt tidsform.
Verben i min text står oftast i rätt tidsform.
Strategier
Jag läser alltid igenom det jag skrivit innan jag lämnar in och ber också någon annan att läsa om det är möjligt. Jag förbättrar min text med hjälp av tips från någon annan eller om jag upptäcker något själv.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör någon förbättring innan jag lämnar in det.
Jag läser igenom det jag skrivit och ber också någon annan att läsa om det är möjligt samt gör förbättringar innan jag lämnar in det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: