Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1 ht - 18

Skapad 2018-08-06 12:02 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 1 Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i mötet med matematiska mönster, former och samband.

Innehåll

Du ska utveckla dina kunskaper om;

 • Antal och mängd
 • Problemlösning - tillsammans resonera kring och lösa matematiska problem
 • Talen 0-20 - läsa, skriva och storleksordna
 • Räkneramsan 0-20 framlänges och baklänges
 • Ordningstalen 1-20
 • Dela upp talen 1-20 på olika sätt 
 • Veckans dagar och månader
 • Klockans hela timmar
 • Dubbelt och hälften i talområdet 0-20
 • Udda och jämnt
 • Lägesord och jämförelseord tex under, bredvid, fler, färre
 • Likhetstecknets betydelse
 • Räknesätten addition och subtraktion

Hur arbetar vi?

 • Vi löser matteproblem tillsammans i grupp och berättar för varandra hur vi tänker och räknar
 • Vi tränar på att skriva siffrorna
 • Vi läser och storleksordnar talen enskilt och gemensamt i gruppövningar och lekar
 • Vi tränar på räkneramsan och olika hopp på talraden tex med hjälp av sånger, ramsor och skriftligt i matematikhäften
 • Vi tränar på tallinjen
 • Vi ser på matematikfilmer
 • Vi sjunger sånger  tex om talraden, ordningstal och veckodagarna
 • Vi tränar på att dela upp tal med hjälp av lekar, vändkort, spel och matematikhäften
 • Vi pratar om och resonerar kring matematiska begrepp samt tränar på dem i gruppövningar och matematikhäften

Du visar vad du kan genom att…

 • berätta hur du tänker när du löser matteproblem. Både med ord, bilder och symbolspråk
 • använda och förklara matematiska begrepp när vi pratar och resonerar tillsammans
 • göra skriftliga uppgifter och diagnoser enskilt 
 • stämma av i matrisen i Unikum tillsammans med din lärare

Centrala ord och begrepp

siffra

tal

talrad

tallinje

ordningstal

antal

dubbelt

hälften

fler 

färre

udda 

jämnt

olika många

lika många

addition

plus

öka

subtraktion

minus

minska

ta bort

symbolspråk

bildspråk

heltimme

dagar

månader

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: